دوره 17, 1,2

 

ارسال های اخیر

 • «معرفت عامه در لفافة پژوهش علمی» نقدی بر مقاله «ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران» 

  طالبان, محمّدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  در شمارة 2  مجلة جامعه‌شناسی ایران (تابستان 1394) مقاله‌ای با عنوان «یک ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی درایران» از محمد فاضلی، سجاد فاتحی، معصومه اشتیاقی، و نسترن زنجان‌رفیعی به چاپ رسید که در آن ...

 • مصرف‌گرایی: از اجبار تا لذت مطالعه‌ای جامعه‌شناختی پیرامون مصرف‌گرایی در میان ساکنان شهر تهران 

  ربیعی, علی؛ رفیعی, ملکه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  گسترش فزاینده کالاهای مصرفی همسو با روند رو به تزاید مکان­های مصرف و ارتقای نسبی سطح زندگی، مصرف­گرایی را به پدیده شایع جوامع معاصر مبدل کرده­ و موجب شده­است تا مفسران اجتماعی از مصرف کالاها بیش از تولید آن‌ها به­عنوان ...

 • معرفی کتاب: کار گروهی با گروه‌های جمعیتی در معرض مخاطره 

  فرضی‌زاده, زهرا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  انسان‌ها در گروه متولد می‌شوند و زندگی‌شان مجموعه تجاربی از عضویت در گروه‌های مختلف است (افراس[1]، 2005: 2). برقراری ارتباط با دیگران، تطبیق‌پذیری، یادگیری، هم‌اندیشی، تلفیق ایده‌ها و امکان تحقق خلاقیت، همکاری و کمک به ...

 • اراده به اداره کردن: حجاب و ابژه‌های آن پس از انقلاب اسلامی 

  مرادخانی, همایون (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  آن‌گاه که در پی وقوع انقلاب اسلامی، نگرانی حول نحوة پوشش زنان از دغدغه‌ای صرفاً دینی به موضوعی حکومتی بدل گشت، راه و رسم پوششی که پیش‌تر منحصر به بخش‌هایی خاص از جمعیت بود و تغییر در ابژه‌های آن کمتر صورت می‌گرفت به کل ...

 • تجلیل روش، نفی بینش 

  فاضلی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  آقای محمدرضا طالبان نقدی بر مقاله «ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران» (فاضلی و همکاران، 1394) نوشته‌اند. این نقد در بردارنده مجموعه‌ای از انتقادات روش‌شناختی است که تلاش می‌شود درباره هر یک از ...

 • منازعة هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی و تأثیر آن در فروپاشی جبهة‌ملی اول (1328ـ1332) 

  جواهری‌پور, مهرداد؛ صفایی, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  هدف این مقاله کاربست نظریة "هژمونی" گرامشی برای بررسی رابطة نیروهای ملی و مذهبی، و شناخت شالودة اجتماعی روابط تعارض‌آمیز این نیروها در متن تحولات دورة نخست‌وزیری دکترمصدق است. این بررسی براساس شواهد و داده‌های تاریخی نشان ...

 • نگاهی به زمینه‌های اجتماعی-روانی شکست حکومت مشروطه و به قدرت رسیدن رضا خان در ایران 

  علیخانی, بهروز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  یکی از جنبه‌های اصلی فرایند دموکراتیزه شدن جوامع جنبه عادت‌واره‌ای یا هابیتوسی آن است. در اغلب پژوهش‌های پیرامون موضوع دموکراسی از این جنبه معمولا یا به عنوان بعد «فرهنگی» و یا مولفه‌ای از ویژگی «فرهنگ سیاسی» یاد می‌شود. ...

 • نمایش‌نامه‌نویسان ایرانی و تحولات اجتماعی 

  راودراد, اعظم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  در این مقاله با مقایسه یافته‌های دو تحقیق در مورد نمایش‌نامه‌های ایرانی در دو دوره متفاوت نشان داده شده است که چگونه شرایط اجتماعی بر روی سبک و مضمون نمایش‌نامه‌های نوشته شده در هر دوره تاثیر گذاشته و آن‌ها را تغییر داده ...

 • ساخت، طراحی و برازش مدل و ارائة سنجه‌ای برای سنجش سرمایة فرهنگی 

  حسن‌پور, آرش؛ قاسمی, وحید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  مفهوم سرمایة فرهنگی ازجمله مفاهیم مهم، پرکاربرد، چندوجهی در جامعه‌شناسی و نظریة فرهنگی است. به دلیل همین خصائص مفهومی، این مقوله در مرحلة عملیاتی سازی، ساخت سنجه و طراحی گویه و مدل جامع سرمایة فرهنگی اقتضائات نظری، روشی و ...

 • چالش‌های زیست دینی (مورد مطالعه جوانان شهرستان سنندج) 

  سراج‌زاده, سیدحسین؛ شریعتی, سارا؛ صفری, کیهان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2016-03-20)
  واقعیت اجتماعی کردستان، خبر از وجود جریان­های دینی- عقیدتی می‌دهد که خوانش‌های متفاوتی از دین و دین‌داری دارند، به طوری که می‌توان از نوعی تکثر دینی- عقیدتی در کردستان سخن گفت که زیست دینی جوانان کُرد را با چالش‌هایی هم ...