مجله جامعه شناسی ایران

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • فراترکیب تحلیل‌های موجود درباره اعتراض‌های 1401 ایران 

  توحیدلو, سمیه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  نیمه دوم سال 1401 درگیر حوادث و اعتراض هایی بود. در میانه این اعترض‌ها جامعه شناسان متعددی به تحلیل وقایع پرداختند. مقاله حاضر فراترکیبی از تحلیل­ های آن‌ها  (40 سخنرانی در انجمن جامعه ­شناسی ایران و مجموعه 46 یادداشت ...

 • بازتعریف دین در زندگی روزمره‌ی زنان دانشجو در تهران 

  سلیمانی علویجه, زهرا؛ پویافر, محمدرضا؛ ذوالقدر, خدیجه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  امروزه شاهد تغییرات اساسی در زندگی روزمره و دینداری زنان دانشجو هستیم، که از جمله مصادیق بارز آن عدم‌تمایل بخشی از زنان جامعه به داشتن حجاب در اماکن عمومی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی بازتعریف دین در تجربه‌ی ...

 • برآمدن طبقه­ ی متوسط جدید در ایران (با تمرکز بر حوزه­های معماری و ادبیات) 

  تسلیمی طهرانی, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  مسئله اصلی پژوهش حاضر توصیف و تحلیل چگونگی برآمدن طبقه ­ی متوسط جدید در ایران از طریق مطالعه و بررسی شاخص­ ها و مولفه­ های مرتبط با سبک زندگی مانند معماری، اوقات فراغت، روابط اجتماعی و ... در بازه­ ی زمانی سالهای 1300-1320ه.ش ...

 • تبیین نوگروی حاد در نوگروندگان دینی شهر تهران 

  فیضی, زهرا؛ کرمی پور, الله کرم؛ محدثی گیلوایی, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  این مقاله با رویکرد روش‌شناختی کیفی و با روش تحلیل روایت انجام شده است. نمونة مشارکت­ کننده، نوگرونده ­گان دینی حاد در شهر تهران بوده که به شیوة نمونه ­گیری هدفمند و از طریق گلولة برفی انتخاب شده ­اند. در این مقاله، با 20 ...

 • مطالعه کیفی ذائقه دینی طبقه فرودست شهری 

  بابایی, امید؛ زاهدی مازندرانی, محمدجواد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  با وجود برخی ادعاها در مورد مرگ طبقه، طبقه همچنان موضوعی مهم در بررسی­ های جامعه­ شناختی برد متوسط و به ویژه در تعیین ترجیحات دینی است به نحوی که کنشگران دینی تمایل به سبک­های دینی مرتبط و متناسب با موقعیت اقتصادی - اجتماعی ...

 • رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری و طرد اجتماعی؛ روایت زدودن بدن و فقر از شهر 

  رشیدی, جمال (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  جریان اصلی جامعه‌شناسی، صورتبندی انتقادی از مساله طردشدگان شهری ندارد؛ نگاهی آسیب‌شناختی به فقرای شهری و نظرگاهی هنجاری و پزشکی به «بدن» اتخاذ می‌کند. خوانش انتقادی اما، با تمرکز بر سیاستگذاری‌های اجتماعی شهریِ موجد طرد ...

 • سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر بروجن) 

  کریمی, علیرضا؛ حبیب‌پور گتابی, کرم؛ مالکی بروجنی, مه گل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  شناخت وضعیت مسئولیت‌پذیری محیط زیستی کارمندان در شهر بروجن و رابطه سرمایه اجتماعی با آن، هدف اصلی این پژوهش است. نظریه پاتنام مبنای نظری پژوهش بوده و روش تحقیق پیمایش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. یافته­ های پژوهش نشان ...

 • اقتصاد سیاسی سرطان در ایران 

  سلیمی قلعه, یوسف؛ فرهادی, محمد؛ امیری, نادر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  مسأله مرکزی این مقاله تحلیل امر اجتماعی در بیماری سرطان است. از این منظر استدلال شده که پزشک‌سازی، بیماری سرطان را به امری زیستی تقلیل می‌دهد و مؤلفه‌های اجتماعی این بیماری را از نظر پنهان می‌کند. این تصویر مخدوش مواجهه ...

 • روحانیان کُرد اهل سنت و دغدغۀ شناسایی: مطالعۀ کیفی کنش‌ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان ایران 

  قادرزاده, امید؛ محمدی, دنیا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  با وجود پیوند دین و سیاست در دوره جمهوری اسلامی و  مشارکت فعالانه­ ی روحانیان اهل تشیع در سیاست، کنش ­ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان وجوه متفاوتی پیدا کرده است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با واکاوی تجربه و درک نمونه ...

 • آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی 

  جهانبخش گنجه, صادق؛ جواهری, فاطمه؛ صالحی, صادق (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  در ایران مانند سایر جوامع همراهی با فرایند جهانی‌شدن و همچنین روند توسعه کشور، ضریب بهره‌گیری از طبیعت و احتمال آسیب رساندن به آن را شدت بخشیده است. انتظار می‌رود نهاد تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش عالی در راستای فرهنگ‌سازی ...

 • تبیین جامعه‌شناختی رشد گروه‌های نوپدید دینی 

  سعیدی, محمدمسعود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  در چند دهۀ اخیر، جامعۀ ایران شاهد شکل‌گیری و رشد گروه‌های معنویت‌گرا بوده است. با توجه به اختلاف عقیدتی و رفتاری آشکاری که اکثر این گروه‌ها با فرهنگ سنتی جامعه دارند، فراوان شدن آن‌ها مسائلی را برای جامعه رقم زده است. حفظ ...

 • وضعیت و روند امید در جامعۀ ایران براساس داده‌های پیمایش‌های ملی 

  پارسامهر, مهربان؛ امامعلی‌زاده, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  بروز وضعیت‌های نامطلوب در مقاطع مختلف، در هر جامعه‌ای محتمل است. اما آنچه مهم بوده، کیفیت مواجۀ جامعه با این وضعیت‌های بغرنج است؛ از جمله این قبیل موارد می‌توان از وضعیت امید در جامعه نام برد: اینکه آیا در بین شهروندان، ...

 • برساخت اعتقادی تعدیل‌پذیر (مضمون دینداری دانشجویان شیعه در دانشگاه شیراز) • 

  پرور, مهدی؛ موحد, مجید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-06-22)
  تحقیق حاضر با نظر به این پرسش به انجام رسیده است که «دینداری نزد دانشجویان شیعه مذهب دانشگاه شیراز چه جایگاهی از نظر مضمونی دارد؟»، استفاده از روش تحلیل مضمون با نمونه‌گیری هدفمند و انجام مصاحبه­های نیم­ساخت­یافته با  12 ...

 • سازوکارهای انهدام خاطره، پروژه برساخت سوژه ایران مدرن (خوانشی انتقادی- جامعه شناختی از سیاستهای فرهنگی دوران رضاخان در مناطق کُردنشین) 

  جهانگیری, امید؛ نوربخش, یونس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-06-22)
  شاید بزرگ‌ترین پیکار در مقام نقد دوران پهلوی برای دیگری‌ها(کُردها)، پیکار برای احقاق حق به یادآوردن حضور خود در تاریخ باشد . از این رو روایت و بازگو کردن مناطق کُردنشین بیش از هر زمان دیگری در نسبت با حکومت پهلوی و وقایع ...

 • تبیین جامعه‌شناختی شهروندی محیط‌زیستی ساکنان شهر شیراز(با تأکید بر سرمایه فرهنگی) 

  میرفردی, اصغر؛ سلامتیان, درنا؛ طبیعی, منصور؛ احمدی, علی یار (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-06-22)
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی شهروندی محیط‌زیستی ساکنان 18 سال به بالای شهر شیراز و ارتباط آن با متغیر سرمایه فرهنگی بود. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. نمونه مورد مطالعه، 1045 نفر از ساکنان شهر ...

 • تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه‌های مقابله) 

  جواهری, فاطمه؛ سراج زاده, سید حسین؛ احمدنیا, شیرین؛ امینیان, احسان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-06-22)
  نوشتارحاضر گزارشی است از کوششی که برای شناسایی تجربه­زیسته تعدادی از شهروندان­تهرانی در زمینه پیامدهای همه­گیری کرونا در بعد سلامت و معیشت صورت گرفته است. به این­منظور از روش نظریه­زمینه‌ای و تکنیک مصاحبه­ عمیق­­ ...

 • موقعیت‌ مرزی و ملال: بررسی تجربۀ قرنطینۀ خانگی در استان گیلان 

  یعقوبی چوبری, علی؛ ملازاده گله پردسری, زهرا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-06-22)
  قرنطینۀ خانگی امری بغرنج است و به‌مثابۀ موقعیت مرزی بر خانواده‌ها تحمیل شده که با پدیدۀ ملال گره خورده است. هدف مقاله، مطالعۀ تقارنِ بین موقعیت مرزی، ملال و تجربۀ قرنطینه خانگی در پیک اول کروناست. این مطالعه از رویکرد کیفی، ...

 • فردگرایی معکوس در فرهنگ جامعۀ پساانقلابی: مطالعۀ موردی مصائب قانون و گریز از آن در دانشگاه ایرانی 

  طاهری کیا, حامد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-06-22)
  هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی مسئلۀ بیگانگی با قوانین در فرهنگ ایران است. برای این منظور، وضعیت قانون در دانشگاه، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین نهادهای تربیتی شهروند قانون‌مدار، مطالعه می‌شود. برای نیل به این هدف، ‌دو سلسله پژوهش ...

 • بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی 

  جوادی, مریم؛ شیانی, ملیحه؛ محسنی تبریزی, علیرضا؛ ودیعه, ساسان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  شهروندی یک ایده دوجانبه و یک ایده اجتماعی است و صرفاً مجموعه حقوقی که فرد را از تعهد به­ دیگران رها کند، نیست؛ بلکه برای تحقق این حقوق به ­مکانیسمی از تکالیف و وظایف شهروندی لازم است. از طرفی مسئولیت ­گریزی­های شهروندی ...

 • بررسی تجربی ارتباط تجانس مذهبی با خودکشی در ایران 

  طالبان, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-05-22)
  در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در جامعه‌شناسی کلان نشان داده شده است که دین و دینداری موجب کاهش نرخ‌های خودکشی هم در سطح بین‌کشوری و هم درون‌کشوری می‌شود. با این حال، در ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به ­ارتباط دین و خودکشی ...

View more