دوره 16, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • ادخال اجتماعی 

  ذکاوتی قراگزلو, علی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-12-22)
  بررسی شکل‌گیری "ادخال اجتماعی" / و توصیف از روند تکوینی، ساختاری و عملکردی،  همچنین ترسیم برخی از مقتضیات هنجاری و شرایط اجتماعی ایران اهداف اساسی این مقاله اند. روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. چارچوب ...

 • بررسی انتقادی تئوری نخبگان در علوم اجتماعی و مفهوم‌پردازی مجدد آن با تأکید بر ساختار 

  یزدانی نسب, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-12-22)
  نخبگان، مفهومی محوری در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است و علی‌رغم مفهوم‌پردازی‌های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. در مجموع می توان 3 نوع رویکرد به نخبگان را تمیز داد. رویکرد کلاسیک و معاصر که رویکرد دوم خود به دو بخش ...

 • معضلة پیشرفتِ جامعه‌شناسی (مورد مطالعات انقلاب) 

  طالبان, محمّدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-12-22)
  مقالة حاضر حول محور پرسشی شکل گرفته که از دیرباز برای علوم اجتماعی و بویژه جامعه‌شناسی مسأله‌زا بوده است، یعنی سوال در خصوص ماهیت انباشتگی دانش جامعه‌شناسی. آیا در انبوه مطالب نظری و تجربی تولید شده توسط جامعه‌شناسان در ...

 • تحلیل روایت چگونگی بازنمایی خانواده در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران 

  آقابابایی, احسان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-12-22)
  خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که در فیلم‏های سینمایی نیز نمود تصویری دارد. هدف مقاله حاضر این است که چگونگی بازنمایی خانواده در سینمای بعد از انقلاب اسلامی را بر اساس عناصر روایی تحلیل کند و ارتباط آن را با ...

 • امنیتِ هویت: مبانی و چارچوب مفهومی 

  حاجیانی, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-12-22)
  هدف و مسئله اصلی مقاله، تدوین یک چارچوب مفهومی برای "امنیت هویت" به‌عنوان یک سازه مفهومی جدید برای توضیح پاره‌ای از نگرانی‌ها و دغدغه‌های کنشگران جامعه ایرانی است. به این منظور مبانی، سوابق و خاستگاه‌های نظری این مفهوم در ...

 • بررسی رابطه هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران 

  رجبلو, علی؛ کمالی, افسانه؛ رازکردانی شراهی, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2015-12-22)
  امنیت مقوله‌ای مهم در زندگی انسان از گذشته‌های دور تا به امروز بوده که در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز بر اهمیت آن نیز افزوده شده است. احساس‌امنیت امروزه حتی بیش از امنیت مورد توجه قرار گرفته، زیرا ...