دوره 21, شماره 5

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی 

  بشارت, سینا؛ بهمنش, جواد؛ رضایی, حسین؛ دلیر حسن نیا, رضا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  حرکت آب در خاک با استفاده از مدل‌های عددی قابل شبیه سازی است، کاربرد این مدل‌ها در برخی موارد به علت یک بعدی بودن یا وجود ریشه گیاهان با خطا همراه است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی مدل نفوذ و جذب ریشه به صورت دو بعدی ...

 • مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز 

  هوشمندی, فاطمه؛ ظهیری, عبدالرضا؛ دهقانی, امیر احمد؛ مفتاح هلقی, مهدی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  تنش برشی در بسیاری از معادلات هیدرولیکی انتقال رسوب، مدل های آشفتگی، تعیین بازه های پایدار، فرسایش دیواره ها و کف کانال و نیز برای شبیه سازی تغییرات هندسه رودخانه ها کاربرد دارد. با وجود اهمیت زیاد تنش برشی، متأسفانه اندازه ...

 • تعیین معیارهای ارزیابی آبیاری بارانی با استفاده از شاخص‌های بدون بعد عمق نفوذ آب در خاک 

  لاله زاری, رضا؛ انصاری, فریده؛ برومندنسب, سعید؛ امینی, مظاهر (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  توزیع یکنواخت آب در آبیاری بارانی از عوامل مهم طراحی محسوب می‌شود که بر راندمان استفاده از آب و آبشویی املاح تأثیرگذار است. یکنواختی آب مصرفی تحت تأثیر سرعت و جهت باد، خصوصیات آبپاش و تغییرات فشار در سیستم قرار دارد. هدف ...

 • ارزیابی کیفیت آب شرب آبخوان دشت اردبیل با استفاده از کوکریجینگ و منطق فازی 

  کرد, مهدی؛ اصغری مقدم, اصغری (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران، بهره‌برداری و تخصیص منابع آب زیرزمینی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش، روش‌های کوکریجینگ و منطق فازی برای طبقه‌بندی کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل برای اهداف آشامیدنی ...

 • تاثیر محل قرارگیری زه‌کش افقی کانال‌های آبیاری بر پایداری شیروانی در کانال دشت نکا 

  حمیدی قره تپه, محمد؛ گلمایی, سید حسن؛ ضیاءتبار احمدی, میرخالق (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  از جمله حساس‌ترین و مهم‌ترین مسایل در پروژه‌های عمده‌ی عمرانی هم‌چون انتخاب محل احداث سدهای بتنی و خاکی، کانال‌های انتقال آب، انتخاب مسیر احداث بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی و ... مطالعه‌ی فشار آب منفذی داخل خاکریزها و ...

 • ارزیابی عملکرد توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی تجن 

  مددی, ساسان؛ عمادی, علی رضا؛ شاهنظری, علی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  تحویل آب به مقدار کافی و در زمان مناسب یکی از اهداف اصلی سیستم¬های توزیع آب در شبکه¬های آبیاری است. شبکه آبیاری تجن یکی از شبکه¬های مهم شمال کشور می¬باشد که از سال 1376 بخش عمده دشت ساری را آبیاری می‌کند. در این پژوهش ...

 • شبیه‌سازی سه بعدی عددی آبشستگی اطراف پایه های پل در تنگ‌شدگی‌های طولانی با استفاده از مدل عددی SSIIM 

  مفتاح هلقی, مهدی؛ حاجبی, فاطمه (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  امروزه مساله آبشستگی یکی از مسائل مهم در علم مهندسی رودخانه می‌باشد. تعیین رابطه میان پارامتر‌های موثر بر عمق آبشستگی و حداکثر عمق آبشستگی و یافتن تابع حاکم بر آن‌ها از موضوعات مهم در مهندسی هیدرولیک است که در آن سعی می‌شود ...

 • الگوی فصلی و مکانی تغییر اقلیم دمای هوا در ایران 

  قربانی, خلیل (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  چکیدهپژوهش حاضر روند تغییرات دمای هوا را در پهنه جغرافیایی ایران بر اساس داده‌های مدل گردش عمومی جو NCEP تحت سناریوی A1B بررسی می‌کند. داده‌ها به دو دوره زمانی 1990-1961 و 2050-1991 دسته بندی شدند و برای هر دوره زمانی ...

 • تحلیل رسوب‎نمود و حلقه‌های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی 

  مصطفی زاده, رئوف؛ صادقی, سیدحمیدرضا؛ سعدالدین, امیر (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  بررسی تغییرات زمانی رسوبات معلق در قالب رسوب‌نمودها یک ابزار مهم در تحلیل رفتار رسوبی حوزه‌های آبخیز و طبعاً موفقیت پروژه‌های آبخیزداری محسوب می‌شود. بر همین اساس، این پژوهش با هدف تحلیل رسوب‌نمود و حلقه‌های سنجه مشاهداتی ...

 • بررسی بهره‌وری بارش و آبیاری تکمیلی در چند رقم گندم 

  کیانی, علیرضا؛ نوری نیا, عباسعلی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  در مناطق کم آب یکی از گزینه‌های موثر در افزایش تولید، ارتقاء بهره‌وری آب است. این مهم با بهبود توأمان مدیریت‌های آبیاری و زراعی به دست می‌آید. به همین منظور آزمایشی با شش تناوب به همراه شش رقم گندم در دو شرایط آبیاری تکمیلی ...

 • اثر نسبت دبی و زاویه اتصال بر الگوی جریان در کانال‌های متقاطع مستطیلی 

  گوهری, سعید؛ امرایی, محمد؛ فلک دین, علی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  هیدرولیک جریان در تقاطع کانالها پیچیده بوده و عوامل زیادی مانند نسبت دبی جریان، زاویه تقاطع، هندسه کانال، شیب طولی، مقاومت بستر و عدد فرود بر رفتار جریان اثر گذار می باشد. وجود بستر متحرک با انتقال رسوب نیز بر پیچیدگی الگوی ...

 • مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D 

  کاهه, محمد؛ دهقانی, امیر احمد؛ کاهه, مهدی؛ ظهیری, عبدالرضا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  با ترکیب سرریز و دریچه می‌توان دو مشکل عمده و اساسی رسوب‌گذاری در پشت سرریزها و تجمع رسوب و مواد زائد در پشت دریچه‌ها را رفع نمود. بعلاوه عمق آبشستگی در پایین‌دست سازه کاهش می‌یابد. در سازه ترکیبی سرریز - دریچه، شرایط ...

 • مقایسه و واسنجی نه روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع مبتنی بر انتقال جرم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

  بابامیری, امید؛ دین پژوه, یعقوب (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  چکیده هدف این مطالعه مقایسه و واسنجی تعداد نه روش مختلف تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع ( ETo) مبتنی بر انتقال جرم در مقیاس ماهانه در حوضه دریاچه ارومیه می باشد. روش های انتخاب شده شامل روش مییر (M)، دالتون (D)، روهور ...

 • اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده 

  رحیمی, قاسم؛ دودانگه, هفترانی؛ معروفی, صفر؛ غلامی, منصور (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  چکیدهتتثبیت فلزات سنگین توسط کودهای فسفره و ماده آلی از روش‌های اصلاح خاک‌های آلوده بشمار می‌رود. به همین منظور کاربرد کودهای فسفاته و کمپوت زباله شهری بر تحرک سرب و کادمیوم و جذب آنها بوسیله گیاه در یک خاک لومی آلوده ...

 • مقایسۀ فرسایش خاک به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته‌های لسی شمال شرق ایران ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام) 

  سیدعلیپور, حسین؛ فیض نیا, سادات؛ احمدی, حسن؛ زارع, محمدرضا؛ حسینعلی زاده, محسن (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  کاهش قابل توجه عملکرد حوزه‌های آبخیز ایران به دلیل حجم زیاد فرسایش، بیانگر ضرورت روزافزون پایش و پیگیری این پدیده مخرب است. در این مسیر، بکارگیری روش‌های نو و دانش روز از اهمیت زیادی برخوردار است. در سرتاسر جهان برای برآورد ...

 • ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت‌کارلو زنجیر‌مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی 

  پوررضا بیلندی, محسن؛ آخوندعلی, علی محمد؛ قهرمان, بیژن؛ تلوری, عبدالرسول (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  تعیین مقادیر بهینه برای پارامترهای به کار رفته در هر مدل شبیه سازی کاری است که همواره با شک و تردید همراه می باشد و بنابراین بایستی عدم قطعیت موجود در پارامترهای شبیه سازی با روشهای مناسب تحلیل و بررسی گردد. در این تحقیق ...

 • بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی 

  اسمعیلی ورکی, مهدی؛ صاحبی, فرزانه؛ نوابیان, مریم؛ امیری, زهرا (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2014-12-22)
  یکی از سازه‌های متداول جهت استهلاک انرژی جریان‌های با سرعت زیاد در پایاب سازه‌های هیدرولیکی، حوضچه‌های آرامش می‌باشند. از میان این حوضچه‌ها، حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای به دلیل عدم نیاز به سازه تبدیل ...