دوره 4, شماره 13

 

ارسال های اخیر

 • سیر تحولات جرایم علیه امنیت عمومی در قوانین کیفری ایران 

  عامری, مصطفی؛ زارعی, محمد (فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران, 2017-03-21)
  امنیت به‌عنوان یکی از نیازهای فطری و ضروریات زندگی بشری نقش به‌سزایی در توسعه و پیشرفت جامعه دارد، امنیت عمومی یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه می‌باشد. استقرار امنیت عمومی در یک ...

 • ویژگی فرماندهان و مدیران انتظامی از دیدگاه اسلام 

  همتی, برزو (فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران, 2017-03-21)
  امروزه در تمامی امور اجرایی، مدیریت از مهم‌ترین و حساس‌ترین ارکان محسوب می‌شود کما این‌که بدون یک مدیریت فراگیر و عالمانه هرگز هیچ طرح و برنامه‌ای قابلیت اجرایی پیدا نکرده و در صورت انجام، شکست آن قابل پیش‌بینی خواهد بود. ...

 • نقش پدافند غیرعامل در فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی غرب استان تهران) 

  رستگار, علی؛ گودرزی, محمود (فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران, 2017-03-21)
  در کنار استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ناجا، تأمین امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی ناجا و آگاهی در جهت انجام عملیات پیش‌گیرانه و مقابله با تخریب‌گران و نفوذگران سامانه‌های مذکور، هم‌چنین رعایت پدافند غیر ...

 • ارزیابی سرای محله با رویکرد افزایش امنیت زنان (مورد مطالعه: شهرک آفتاب پرند) 

  کاملی, محسن؛ دهقان ابیانه, محسن؛ حسینی, سیدباقر (فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران, 2017-03-21)
  امنیت از مهم‌ترین توقعات برای زندگی مطلوب در شهرهاست و جنسیت از مهم‌ترین عوامل شخصیتی در درک امنیت به‌شمار میرود. فضاهای شهری با در برگرفتن سه بعد کالبد، عملکرد و معنا در صدد افزایش سطح کیفیت زندگی شهری و تشویق شهروندان ...

 • چالش‌های انتظامی باغ‌تالارها (مورد مطالعه: غرب استان تهران) 

  گل‌کرمی, عابد؛ غم پرور, احمد (فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران, 2017-03-21)
  امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها ساکن هستند و آمارها خبر از درصد بیشتری برای نیمه سده‌ بیست و یک دارد. این جمعیت شهری نیازهای متفاوتی هم‌چون مکان مناسب برای مناسبت‌های عروسی، جشن تولد، انواع مهمانی‌ها و... دارد ...

 • بررسی علل بزهکاری دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر ملارد) 

  احمدی علیائی, وهب (فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران, 2017-03-21)
  پژوهش حاضر به بررسی علل بزهکاری دانش‌آموزان شهر ملارد پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی به شیوه توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل2971 نفر از دانش‌آموزان پسر در مقطع متوسطه دوم شهر ملارد بوده که حجم ...