دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اثر جهانی‌شدن بر نابرابری درآمدی در ایران 

  موسوی, سید نعمت اله؛ صدرالاشرافی, سید مهریار؛ طاهری, فرزانه (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  جهانی‌شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده برای کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. در همین راستا، مطالعه‌ی کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی‌شدن بر روی توزیع درآمد ...

 • Abstracts 

  پدیدآور نامشخص (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)

 • بررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب 

  اسماعیلی, عبدالکریم؛ نصرنیا, فاطمه (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  اراضی با ارزش حفاظتی بالا، با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری به عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گسترده انتخاب می‌شوند. یک منطقه‌ی حفاظت شده، ناحیه‌ا‌ی خشک یا دریایی است که برای حفاظت و نگه‌داری تنوع ...

 • بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان 

  عین‌اللهی احمد آبادی, محرم (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  این تحقیق برای بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان اجرا شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و انجام مصاحبه با 54 کشاورز تولیدکننده‌ی لوبیا در مناطق مهم تولید این محصول در استان در سال زراعی 83-1382 و ...

 • رهیافت شبکه‌ی عصبی مصنوعی (ANN)و روش‌های هم‌جمعی (ARDL و جوهانسون- جوسیلیوس) در پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در ایران 

  آذربایجانی, کریم؛ طیبی, سیدکمیل؛ بیاری, لیلی (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  پیش‌بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده‌های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه‌ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می‌شود. با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با ...

 • مطالعه‌ی تبادل میان اهداف بهره‌برداران و سیاست‌گزاران در مصرف آب: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی فسا 

  فرج‌زاده, زکریا؛ ترکمانی, جواد؛ نجاتی, عباس (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  اهداف بهره‌برداران کشاورزی و سیاست‌گذاران این بخش در مورد چگونگی استفاده از گروهی از منابع و از جمله آب کشاورزی می‌تواند متفاوت باشد. بهره‌برداران برای کاهش ریسک تولید و افزایش درآمد خود به طور معمول تمایل به استفاده‌ی ...

 • بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس 

  شیخ ذین‌الدین, آذر؛ بخشوده, محمد (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  اندازه‌گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می‌تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف ...

 • کاربرد برنامه‌ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه‌ی ساوجبلاغ 

  شیرزدایی لسکوکلایه, سمیه؛ صبوحی صابونی, محمود (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  یکی از چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب، تخصیص بهینه‌ی آن بین بخش‌ها و مصارف مختلف است. این مساله با افزایش جمعیت و تقاضا روز به روز حادتر می‌شود. در این مطالعه، مدیریت منابع آب در شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل ...

 • برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط 

  مولایی, مرتضی؛ یزدانی, سعید؛ شرزه ای, غلامعلی؛ Gas, Alejandro Caparros (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  جنگل‌ها یکی از منابع طبیعی مهم توسعه‌ی‌ اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه بوده که با تولید کالاها و خدمات به توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کنند. تخریب‌ و جنگل‌زدایی‌های اخیر منجر به از دست ‌رفتن بخش عظیمی از این ...

 • بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران 

  زیبایی, منصور؛ شیروانیان, عبدالرسول (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  در این مطالعه، هم‌بستگی میان نرخ فقر و متغیرهای اقتصاد کلان و امکان وقوع اثرات نامتقارن با استفاده از تابع فقر به فرم تفاضلی مرتبه‌ی اول بررسی شد. داده‌های سری زمانی متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ فقر مربوط به دوره‌ی 1383-1357 ...

 • اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران 

  حسینی, سید صفدر؛ رضایی, سهیل (انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 2009-08-23)
  هدف این مطالعه، بررسی اثر رفاهی خروج مهاجران بر مازادهای مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان، مالیات‌دهندگان و هزینه‌های دولت در بازار گندم (نان) ایران است. برای بررسی اثر رفاهی ناشی از سیاست قیمت تضمینی و یارانه‌ی مصرف نان توسط ...