دوره 4, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر متغیرهای مراوده‌ای بر شیوه‌های ابراز نارضایتی کارکنان 

  مرتضوی, سعید؛ مرتضوی, سعید؛ سودی, نعمت الله؛ سودی, نعمت الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده نارضایتی کارکنان در سازمان‌ها اجتناب‌ناپذیر است، ازاین‌رو به شکل‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد. در یک تقسیم‌بندی، نارضایتی در چهار شکل ترک، اعتراض، وفاداری و اهمال معرفی شده است. این مطالعه، تأثیر متغیرهای مراوده‌ای ...

 • کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری 

  کشاورزی, علی‌حسین؛ کشاورزی, علی‌حسین؛ کریمیان, محمد وزین؛ کریمیان, محمد وزین (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده این مقاله با بررسی ادبیات موضوع مدیریت دانش در سطح جهان، ضمن تمرکز بر ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه، مهم‌ترین مسائل به‌کارگیری مدیریت دانش در سطح ملّی را مطرح می‌کند. همچنین به سیاست‌ها و روش‌هایی ...

 • مقایسه تکنیک‌های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت‌یافته به‌منظور مستندسازی دانش 

  نظافتی, نوید؛ نظافتی, نوید؛ رشیدی, مهسا؛ رشیدی, مهسا؛ تقوی فرد, محمد تقی؛ تقوی فرد, محمد تقی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده بخش قابل توجهی از سرمایه‌های دانشی که در حین فرآیندهای کاری توسط کارکنان سازمان تولید می‌شود، در ذهن‌های آن‌ها باقی می‌ماند و با جدایی افراد از سازمان از دست می‌رود و امکان بازیابی آن وجود ندارد. بنابراین یک ضرورت ...

 • رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان 

  خرازی, سیّد کمال؛ خرازی, سیّد کمال؛ میر کمالی, سید محمد؛ میر کمالی, سید محمد؛ ترکی, علی؛ ترکی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آن‌ها در شعب بانک ملّی شهر اراک، صورت گرفته است. برای این منظور، تعداد 91 نفر از کارکنان بانک ملّی شهر اراک بااستفاده از ...

 • هماهنگی های برون‌سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان 

  کاملی, محمد جواد؛ کاملی, محمد جواد؛ لاجوردی, سید جلیل؛ لاجوردی, سید جلیل؛ نعمتی, رحمان؛ نعمتی, رحمان؛ ملاجان, علی؛ ملاجان, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نحوه تاثیرگذاری عنصر «تعامل و هماهنگی، بین سازمان پلیس و هر یک از سازمان های ذینفع» بر « مدیریت بحران ناپایداری در نظم و آرامش شهری» است. این مطالعه بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است ...

 • شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی 

  حسن زاده, عبدالمجید؛ حسن زاده, عبدالمجید؛ رجایی پور, سعید؛ رجایی پور, سعید؛ نوری, ابوالقاسم؛ نوری, ابوالقاسم (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده هدف از این مقاله تعیین رابطه شفافیت نقش و توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت گاز استان گلستان است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان گلستان در سال 1387 بود که تعداد آن‌ها ...

 • مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی 

  حقانیان نجف‌آبادی, سید وحید؛ حقانیان نجف‌آبادی, سید وحید (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-10-23)
  چکیده یکی از ضرورت‌های ایجاد هم‌افزایی در سطح کلان ایجاد روحیه کار جمعی بین بخش‌های مختلفی است که عهده‌دار تحقق یک هدف کلان هستند. کار تیمی توانایی انجام کارها با تشریک مساعی است که نیازمند ملزوماتی است. رویکرد برد – برد ...