دوره 10, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین 

  فلاح, حبیب اله؛ مهرآرا, اسداله؛ طبری, مجتبی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع‎آوری داده‎ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‎های عمیق، ...

 • طراحی مدل بهره وری منابع انسانی شرکت سهامی بیمه ایران 

  محلاتی, تقی؛ گلرد, پروانه؛ والمحمدی, چنگیز؛ تورانی, حیدر (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل بهره وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران، انجام شد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: بدین منظور داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه و با استفاده از نظرات خبرگان درشرکت سهامی بیمه ایران، ...

 • شناسایی مولفه های بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نظام شایسته سالاری در ادرات دولتی ایران 

  سرشار, الهام؛ سرشار, الهام؛ سمیعی, روح اله؛ سمیعی, روح اله (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایسته‌سالاری در اداره‌های دولتی ایران انجام شد. طراحی/ روش­‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش جزو پژوهش­‌های کیفی به ­شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش، ...

 • ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی 

  قلعه آقابابایی, فرشته؛ قلعه آقابابایی, فرشته؛ عبدالهی, بیژن؛ عبدالهی, بیژن؛ جعفری نیا, سعید؛ جعفری نیا, سعید؛ حسنی, جعفر؛ حسنی, جعفر (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش درک ابعاد و نشانگرهای طفره‌روی اجتماعی و کاوش عوامل اثرگذار بر آن در بخش دولتی صنعت پالایش و پخش نفت بود.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر دارای صبغۀ ترکیبی است، بخش کیفی آن با استفاده از روش ...

 • ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. 

  دقتی, عادله؛ دقتی, عادله؛ یعقوبی, نورمحمد؛ یعقوبی, نورمحمد؛ کمالیان, امین رضا؛ کمالیان, امین رضا؛ دهقانی, مسعود؛ دهقانی, مسعود؛ مرادی, ابراهیم؛ مرادی, ابراهیم (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب ...

 • مدل­سازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان در 1404 

  ارسلان, محسن؛ ارسلان, محسن؛ واعظی, رضا؛ واعظی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: برای توسعه منابع انسانی نیاز به مدل توسعه منابع انسانی است. در بسیاری از پژوهش­ها مدل از سوی پژوهشگر ارائه می­شود اما نوع ارتباط بین متغیرها و نحو تعامل آنها مشخص نیست. بدین منظور هدف از این پژوهش، تعیین متغیرهای ...

 • معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی 

  قاسمی زاده تمر, سعید؛ قاسمی زاده تمر, سعید؛ پورعزت, علی اصغر؛ پورعزت, علی اصغر؛ آذر, عادل؛ آذر, عادل؛ شامی زنجانی, مهدی؛ شامی زنجانی, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: هدف پژوهش،‌ واکاوی دیدگاه کارکنان سازمان­های عمومی به کاربست فناوری در اداره و معنی‌بخشی به انحراف‌هایی است که در فرآیند شکل‌دهی به سامانه‌های اطلاعاتی، سازمان را از استفاده اهرمی از همه تحولی که فناوری عرضه‌ می‌کند، ...

 • گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران 

  خوبرو, محمدتقی؛ خوبرو, محمدتقی؛ الوانی, سید مهدی؛ الوانی, سید مهدی؛ جندقی, غلامرضا؛ جندقی, غلامرضا؛ رحمتی, محمد حسین؛ رحمتی, محمد حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت‌های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره­سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش­های مولد و پیشرو در عرصه ...

 • دانشگاه هوشمند، راهکاری برای ارتقاء رتبه ‏های‏ بین‏ المللی دانشگاه‏ ها (مورد مطالعه نظام رتبه‏ بندی ISC ) 

  شریفی, صدیقه؛ شریفی, صدیقه؛ لاجوردی, سید جلیل؛ لاجوردی, سید جلیل؛ رضائیان, علی؛ رضائیان, علی؛ طالب پور, علیرضا؛ طالب پور, علیرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-12-22)
  با پیشرفت­های جدید شاهد نسل جدیدی از دانشگاه­ها، تحت عنوان "دانشگاه هوشمند" خواهیم‏بود. بمنظور دستیابی به دانشگاه هوشمند، ضروری است دانشگاه با روشی هوشمندانه مدیریت شود و این مهم در سایه توجه به سرمایه­های اجتماعی، شبکه ...