دوره 8, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی 

  قره چه, منیژه؛ قره چه, منیژه؛ حسینی, سید محمود؛ حسینی, سید محمود؛ مانیان, امیر؛ مانیان, امیر (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  عتماد، لازمه بازاریابی خدماتی برای حفظ روابط بین مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمت است؛ زیرا مشتریان اغلب قبل از تجربه واقعی خدمت، مجبور به اخذ تصمیم برای خرید هستند. یکی از راه‌های جذب و حفظ مشتریان، به‌ویژه در حوزه بانکداری ...

 • بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی 

  نصیری, محمد؛ نصیری, محمد؛ ساعدی, عاطفه؛ ساعدی, عاطفه؛ نرگسیان, جواد؛ نرگسیان, جواد؛ عبدلی, محمد رضا؛ عبدلی, محمد رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش‌وپرورش شهر اهواز و تعیین رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 194 نفر از کارکنان است که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری ...

 • بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی سازمانی 

  زارع, فرجام؛ زارع, فرجام؛ حسینی, عبد الرسول؛ حسینی, عبد الرسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  چکیده     این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری معنوی در چابکی سازمانی انجام شد. با توجه به اینکه مرتفع­ساختن مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات سریع محیطی و همچنین بهبود روند رشد و توسعه سازمان‌ها امری حیاتی است، این پژوهش می‌تواند ...

 • بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات 

  قنبری, سیروس؛ قنبری, سیروس؛ کریمی, ایمان؛ کریمی, ایمان (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ...

 • بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی 

  نصیرص ولیک بنی, فخراالسادات؛ نصیرص ولیک بنی, فخراالسادات (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  چکیده     هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» بود. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی ـ همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان ...

 • طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی ـ فنی و بوم‌شناختی برای بخش دولتی ایران 

  قتیانی, البرز؛ قتیانی, البرز؛ معمارزاده طهران, غلام رضا؛ معمارزاده طهران, غلام رضا؛ میر سپاسی, ناصر؛ میر سپاسی, ناصر (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  چکیده     عملکرد پایین منابع انسانی، به‌خصوص در بخش دولتی ایران، همواره یکی از چالش‌های اصلی مدیران این بخش بوده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد اجتماعی فنی و اضافه­کردن شاخه بوم‌شناختی به آن، سعی شده است تا مدلی ...

 • تسهیل همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش بین‌سازمانی به‌واسطه اعتماد بین‌سازمانی 

  رحمان سرشت, حسین؛ رحمان سرشت, حسین؛ فرزانه حسن زاده, ژاله؛ فرزانه حسن زاده, ژاله (دانشگاه شهید بهشتی, 2017-06-22)
  امروزه با‌توجه ‌به رشد سیستم‌های اطلاعاتی، به‌ اشتراک‌گذاری دانش عاملی مهم برای روان‌سازی فعالیت‌های زنجیره تأمین و افزایش سودهای عملیاتی است. به‌اشتراک‌گذاری دانش می‌تواند درنتیجه توسعه اعتماد بین شرکای تجاری و برقراری ...