دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی الزامات و نیازمندی‌های موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت خودرو 

  سهرابی, ارزو؛ سهرابی, ارزو؛ شاه حسینی, محمد علی؛ شاه حسینی, محمد علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی الزامات و نیازمندی­های موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد در صنعت خودرو است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی، مدل پارادایمی ارائه‌شده ...

 • تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها 

  خوراکیان, علیرضا؛ خوراکیان, علیرضا؛ مهارتی, یعقوب؛ مهارتی, یعقوب؛ حشمتی, محمد رسول؛ حشمتی, محمد رسول (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  در محیط متغیر امروزی، سبک­های کلاسیک مدیریتی کارایی چندانی ندارند و سازمان­ها برای تحقق اهداف خود، چاره­ای جز روی‌آوردن به سبک­های جدید ندارند. یکی از این رویکردهای جدید، مدیریت مشارکتی است که از طریق سازوکاری به نام «نظام ...

 • شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی 

  اسماعیلی, محمود رضا؛ اسماعیلی, محمود رضا؛ سپهوند, رضا؛ سپهوند, رضا؛ وحدتی, حجت؛ وحدتی, حجت؛ عارف نژاد, محسن؛ عارف نژاد, محسن (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  دغدغه‌ای که ذهن فرهیختگان و دلسوزان جامعه‌ی ایران را با خود درگیر کرده این است که از میان نامزدهای مختلف انتخاباتی، چه کسانی قرار است به‌عنوان نماینده مردم در «مجلس شورای اسلامی» انتخاب شوند؛ به عبارتی قرار است تعیین سرنوشت ...

 • بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن 

  طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی؛ حقیقی, محمد علی؛ حقیقی, محمد علی؛ المسوری, خالد؛ المسوری, خالد (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  رشد و توسعه روزافزون دانش بشری و ظهور مباحثی چون مجازی‌سازی، ارتباط بهنگام و بی‌سیم باعث شده است تا سازمان‌ها بیش‌ازپیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند. این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه‌ای از تعاملات الکترونیکی ...

 • طراحی الگوی فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه بر اساس رویکرد آمیخته 

  میر کمالی, سید محمد؛ میر کمالی, سید محمد؛ حمیدی زاده, محمد رضا؛ حمیدی زاده, محمد رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  چکیده     هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای شناسایی فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران فرایند دانش‌آفرینی ...

 • نقش رهبری خدمتگزار مدیران در پیش‌بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 

  یعقوبی, نور محمد؛ یعقوبی, نور محمد؛ عرب, عباس؛ عرب, عباس؛ مرادزاده, عبد الباسط؛ مرادزاده, عبد الباسط (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه­های رهبری خدمتگزار مدیران در پیش‌بینی و تبیین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کل کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» و بیمارستان‌های تحت ...

 • بررسی نگرش 10 ساله خدمت‌گیرندگان نسبت به کیفیت خدمات سازمان‌های دولتی (سری زمانی 1383 تا 1393) 

  عظیمی, حسین؛ عظیمی, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  سازمان‌های دولتی نقشی اساسی در برآورده‌ساختن نیازهای مردم دارند و بخش اعظمی از اثربخشی این سازمان‌ها بر حسب میزان رضایت مردم از کیفیت خدمات دریافتی سنجیده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از ...

 • آسیب‌شناسی خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 

  شریف زاده, فتاح؛ شریف زاده, فتاح؛ سید نقوی, میر علی؛ سید نقوی, میر علی؛ قربانی زاده, وجه الله؛ قربانی زاده, وجه الله؛ مختاری, محمد علی؛ مختاری, محمد علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2016-04-20)
  در این پژوهش با استفاده از مدل­های مختلف خط‌مشی گذاری و به کمک شاخص‌هایی که از مدل‌های مورد‌تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به‌دست می‌آید، الگوی خط‌مشی فرهنگی مراکز استانی ...