دوره 6, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و بی‌عدالتی، ناکامی و شخصیت 

  هادوی نژاد, مصطفی؛ هادوی نژاد, مصطفی؛ درزی, لیلا؛ درزی, لیلا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  این پژوهش با هدف طراحی مدلی - شامل متغیرهای ویژگی­های شخصیتی (سازگاری و وظیفه‌شناسی)، ادراک بی­عدالتی، ادراک حمایت سازمانی و ناکامی- برای تبیین رفتارهای انحرافی در سازمان­های دولتی «بهشهر» انجام شد. بدین منظور ابتدا ...

 • تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی 

  رستگار, عباسعلی؛ رستگار, عباسعلی؛ سیاه سرانی کجوری, محمد علی؛ سیاه سرانی کجوری, محمد علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  چکیده     فرسودگی شغلی به علت تبعات فردی و اجتماعی آن همواره موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته و شناسایی عوامل تشدیدکننده و کاهنده آن حائز‌اهمیت بوده است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بی‌عدالتی ادراک‌شده، تعهد سازمانی و ...

 • تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی 

  ظهیری, زهره؛ ظهیری, زهره؛ کریمی خواه, جلال؛ کریمی خواه, جلال؛ میر غفوری, سید حبیب الله؛ میر غفوری, سید حبیب الله (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین استراتژی‌های اصلی مدیریت دانش و همچنین شاخص‌های مربوط به هر استراتژی در «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارشناسان «سازمان صداوسیما» ...

 • طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های رفتاری خلاقانه در مدیران اجرایی 

  نوری, سیامک؛ نوری, سیامک؛ بنیادی نائینی, علی؛ بنیادی نائینی, علی؛ مومنی, رضا؛ مومنی, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  چکیده     در عصر اطلاعات و فضای رقابتی کسب‌وکار امروز، تأثیر و اهمیت به‌کارگیری مدیران اجرایی با شایستگی‌هایی که به بروز رفتاری خلاقانه منجر می‌شود، همواره وزنه‌ای مؤثر در موفقیت و تعالی سازمان و یکی از جنبه‌های مهم کسب ...

 • مدلی برای سنجش اثربخشی خدمات عمومی (آزمونی در بیمارستان‌های دولتی) 

  رحمان سرشت, حسین؛ رحمان سرشت, حسین؛ موسوی کاشی, زهره؛ موسوی کاشی, زهره (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  با توجه به آثار مثبت سنجش اثربخشی در بخش دولتی، نیاز به سامانه‌ای برای اندازه‌گیری اثربخشی در سازمان‌های دولتی ایران انکارناپذیر است. سازمان‌های دولتی مجموعه متنوعی از خدمات را به گروه‌های متعددی از شهروندان، با انتظارات ...

 • بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری 

  دیواندری, علی؛ دیواندری, علی؛ سید جوادین, سید رضا؛ سید جوادین, سید رضا؛ خداداد حسینی, سید حمید؛ خداداد حسینی, سید حمید؛ استیری, مهرداد؛ استیری, مهرداد (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا به‌دنبال بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری ایران است. در این مطالعه به‌منظور تبیین اثرات اقدامات مدیریت منابع ...

 • ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد 

  اذر, عادل؛ اذر, عادل؛ دولت خواهی, کسری؛ دولت خواهی, کسری؛ گودرزی, غلامرضا؛ گودرزی, غلامرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2015-08-23)
  بودجه­ریزی برمبنای عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد‌انتظار را نشان می­دهد. در سال­های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه­ریزی برمبنای عملکرد شکل ...