دوره 4, شماره 16

 

ارسال های اخیر

 • نقش اقوام در همبستگی ملی 

  مهری, کریم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  هدف از پژوهش‌ حاضر بررسی عوامل مؤثر بر‌ بسیج سیاسی اقوام و هم‌افزایی آن‌ها درجهت همبستگی ملی با تأکید بر نقش مذهب و زبان در بین شهروندان چهار گروه قومی (کرد، ترک، عرب و بلوچ) است. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی است که با حجم ...

 • رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران 

  شیهکی تاش, مهیم؛ خرم آبادی, طوبی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به‌سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 ...

 • تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران 

  میر, سید مهدی؛ صادقی, احمد؛ محدث, سید احمد؛ ثنایی طرقبه, مجید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  در تحلیل فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز بر کارایی تولید از نظر هزینه و به عبارتی مزیت نسبی تاکید می‌شود. کشت نباتات صنعتی‌ علاوه بر اینکه گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی‌ را شتاب می‌بخشد، ...

 • ناکارآمدی سیاست‌ها و تأثیر آن بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور 

  عزیزمحمدلو, حمید؛ مهدوی, ابوالقاسم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه محسوب می‌شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می‌نماید، متأسفانه جایگاه این ...

 • تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر نقدی بر روی رشد اقتصادی ایران 

  فطرس, محمد حسن؛ احمدوند, نرگس (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  تلاشبرایجذبسرمایه­هایخارجیبهخودیخود

 • چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی 

  سلیمانی, عادل؛ افراخته, حسن؛ عزیرپور, فرهاد؛ طهماسبی, اصغر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر عاملیت و ساختار بر رفتار سازگاری‌ نسبت به خشکسالی بر مبنای بررسی متون است. در این راستا ابتدا نقش عاملیت و ساختار در پژوهش‌های ...

 • تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی 

  هداوند, مرضیه؛ فاتح راد, مهدی؛ طباطبائیان, سید حبیب الله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
  در نظام ملی نوآوری، سیاست‌گذاری نیازمند فرایندی است که توانایی لازم برای تدوین و اجرای سیاست­ها را داشته‌ باشد. به منظور ترسیم تصویر کلان ...

 • اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران 

  دهقانی, اکبر؛ حقیقت, علی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
   مهمتریننهادهایبازارمالیدرهرکشوریبانک‌هاهستندوجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینۀ منابع مالی رادر پی داشته و ...