دوره 2, شماره 8

 

ارسال های اخیر

 • چالش‌های گفتمان سیاست خارجی ایران در راستای دگرگشت‌های نوپدید در سامانه‌ی ژئوپلیتیک جهانی 

  متقی, افشین؛ قره بیگی, مصیب (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)    ایران در سیاست‌های خارجی خود و در برهه‌ای خاص، با بازتولید رسوبات پیشین و مُرده‌ریگ‌های تلخ گذشته، به ناسازواری و تقابل با کانون‌های قدرت ...

 • تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران 

  حاجی نژاد, علی؛ پایدار, ابوذر؛ باقری, فاطمه؛ عبدی, ناصر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت‌ها سیاست‌های مختلفی را به منظور ...

 • اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت 

  وحیدی, زهرا؛ شقاقی شهری, وحید؛ پهلوان زاده, فرهاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می‌باشد. شوک‌های قیمتی نفت می‌تواند موجب ...

 • مدیریت پیشگیری از جرم در ایران 

  علیوردی نیا, اکبر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)     پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد ...

 • پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی) 

  عباسی, ابراهیم؛ رستگارنیا, فاطمه؛ ابراهیمی, فهیمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف این مطالعه پیش‌بینی نقدینگی مورد نیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از دو مدل خطی و غیرخطی است. تامین منابع مالی در دستگاه‌های خودپرداز، ...

 • تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت 

  شهبازی, کیومرث؛ کریم زاده, الهام (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از ...

 • نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی 

  دانش جعفری, داود؛ کریمی, سمانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ...