دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) 

  حقیقت, علی؛ خرسندیان, عبدالخالق؛ عربی, حامد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ...

 • تحلیل مقایسه ای ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامه های اسلامی‌سازی دانشگاه 

  هاشم‌زهی, نوروز؛ میرا, بهروز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بر اساس مطالعات اکتشافی منظور طراحان از اسلامی‌سازی رسیدن به الگویی است که در آن دانشگاه، استاد، دانشجو و علم دارای  صفاتی ...

 • تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران 

  سرگزی, علیرضا؛ کریم, محمدحسین؛ نیک بخش, فتانه؛ سالارپور, ماشاءالله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و سیستم معادلات همزمان ...

 • ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان 

  عباسی, ابراهیم؛ شکرابی, فیروزه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش‌نامه برای ...

 • بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران 

  دامن کشیده, مرجان؛ عباسی, احمد؛ عربی, حسین (ادیب)؛ احمدی, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک ...

 • ره‌یافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند 

  بیگدلی, عطاءالله؛ فرجپور, علی‌اصغر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب‌نطران بوده است، وجود سابقه‌ای طولانی در فقه ...