دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران 

  سعیدی, مهدی؛ خیرالدین, رضا؛ بهزادفر, مصطفی (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  مفاهیمی که میان‌رشته‌ای هستند با توجه به اینکه رویکردهای نظری مختلفی بر آن‌ها حاکم می‌باشند، در حوزه‌های گوناگون تلقی‌های متفاوت از آن‌ها می‌شود. سرزندگی جزء این‌گونه مفاهیم است که در علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، ...

 • تبیین عوامل موثر بر سرزندگی فضای عمومی؛ مطالعه موردی: چهار راه ولیعصر شهر تهران 

  بهزادفر, مصطفی؛ سعیدی, مهدی؛ خیرالدین, رضا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  اکثر مفاهیمی که میان رشته‌ای هستند با توجه به اینکه رویکردهای نظری مختلفی بر آنها حاکم می‌باشند، در حوزه‌های گوناگون تلقی‌های متفاوت از آنها می‌شود. سرزندگی جزء اینگونه مفاهم است که در علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، ...

 • پایش و اولویت‌بندی مؤلفه‌های تاب‌آوری در بافت‌های اسکان غیررسمی (مورد مطالعه: محله سهرابیه کرج) 

  حاتمی نژاد, حسین؛ حیدری, اصغر؛ نجفی, اسماعیل؛ ایزدی, بنت الهدا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  مفهوم تاب‌آوری، مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناخته‌ها و عدم قطعیت‌ها به کار برده می‌شود. لذا آگاهی از وضعیت تاب‌آوری و تاب‌آور نمودن جوامع شهری دارای اهمیت خاصی می‌باشد. محله سهرابیه سکونتگاهی غیررسمی می‌باشد ...

 • تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر قاین) 

  مودودی ارخودی, مهدی؛ محمدی, زهرا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  مسکن به‌عنوان نیاز اولیه بشر و تأمین‌کننده حس رضایتمندی او، نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی بازی می‌کند.از‌این‌رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین است. در این تحقیق، کیفیت زندگی ...

 • ارزیابی زندگی شبانه ی شهری در خیابان کمال اسماعیل اصفهان با تاکید بر اقتصاد شبانه 

  قلعه نویی, محمود؛ نیلی پور, نازنین (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  تغییرات عمده‌ در ساختار و سبک زندگی روزمره در دهه‌های اخیر، مانند تغییر در زمان کار، اوقات فراغت، توجه به زندگی درون شهری و اضطرار زمانی باعث ایجاد مفهوم زندگی شبانه و شهرهای بیست‌ و ‌چهار ساعته گشته است. مفهوم زندگی شبانه ...

 • تحلیلی بر جایگاه مؤلفه های برندشهری در شهر مراغه 

  لاله پور, منیژه؛ امیرحسینی, پروانه (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  هر یک از شهرها به فراخور ظرفیت، امکانات و فعالیت‌های خود از نوعی شهرت و آوازه مخصوص به‌خود برخوردارند که آن‌ها را از دیگر شهرها ممتاز و متمایز می‌سازد. این شهرت و آوازه که از آن به برندشهری تعبیر می‌شود، آمیزه‌ای از هویت ...

 • تحلیل بازآفرینی شهری در بعد کالبدی از منظر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر بجنورد 

  ارزمانی, میثم؛ وطن پرست, مهدی؛ معتمدی, محمد (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  بازآفرینی یکی از مهم ترین رویکردهای توسعه در نواحی شهری است که می تواند با توجه و الزام به رعایت اصول توسعه پایدار، نقش مهمی در راستای ارتقا و توسعه ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرها داشته باشد. امروزه از ...

 • تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر ؛مورد پژوهی: بافت مرکزی شهر زنجان 

  عباسی, قمر؛ موسوی, سید یعقوب؛ قاسمی, ایرج؛ احدناد روشتی, محسن (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  پژوهش حاضر باهدف بررسی پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر زنجان می‌باشد. روش اتخاذ شده، تحلیلی- توصیفی و نوع تحقیق کاربردی است. جمع آوری داده‌ها به دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. تحلیل داده‌ها با تکنیک ویکور همچنین ...

 • تحلیل عوامل کلیدی کاهش کیفیت زندگی در پیرامون مناطق تجاری مرکز شهر نمونه موردی: منطقه 12 تهران 

  توکلی نیا, جمیله؛ اسدی پیمان, زهرا؛ رضویان, محمدتقی؛ قورچی, مرتضی (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  بخش مرکزی شهر به واسطهچند عملکردی ( اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی و سیاسی) بودن بهترین چشم انداز و جلوگاه فرهنگ انسانی و کیفیت زندگی شهروندان است، از طرفی ساماندهی یکپارچه این کاربریها از حساس ترین اقدامات در روند توسعه ...