فصلنامه شهر پایدار

ارسال های اخیر

 • عوامل بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه‌های شهر گرگان و راهکارهای پیشگیرانه (مورد مطالعه: تفرجگاه‌های النگ‌دره و ناهارخوران) 

  داودی دهاقانی, ابراهیم؛ درویش ملا, مهدی (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  رخداد جرائم در مناطق تفریحی شهر گرگان، یکی از دغدغه‌های مدیران انتظامی و امنیتی است که جذب مسافر به مناطق تفریحی را تهدید می‌کند. هدف پژوهش، بررسی عوامل بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه‌های النگ‌دره و ناهارخوران و شیوه‌های ...

 • ارزیابی تاب آوری و مولفه های آن در برابر مخاطرات طبیعی نمونه موردی : شهر ایلام 

  مومنی, مهدی؛ نصراللهی نیا, اعظم؛ صابری, حمید؛ احمدی, فرشته (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  مخاطرات طبیعی به صورت تکرار پذیر، جوامع بشری از جمله شهرها را در معرض آسیب پذیری قرار می دهد . لذا تاب آور شدن با رویکرد تقویت جوامع و تحلیل آسیب پذیری مطرح می شود . در این راستا ارزیابی تاب آوری و ابعاد آن در شهر ایلام ...

 • مدل‌سازی ساختاری تأثیر زیست‌پذیری بر کیفیت زندگی مبتنی بر نظر سنجی عمومی (مطالعه موردی: شهر دورود) 

  شاطریان, محسن؛ حیدری, رسول؛ دالوند, هنگامه (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  انسان ذاتاً موجودی کمال‌گرا است، بدیهی است این خصوصیت در زمینه محیط‌زندگی شهری نیز صدق کند. بشر همیشه به دنبال بالابردن کیفیت‌زندگی خود و زیست‌پذیر کردن آن می‌باشد. در چند دهه اخیر بروز بحران‌های مختلف در ابعاد اجتماعی، ...

 • بررسی ظرفیت‌های توسعه درونی اراضی ناکارآمد و فرسوده مناطق 4 و 14 تهران 

  میرشفیعی, محبوبه السادات؛ کرکه آبادی, زینب؛ ارغان, عباس (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  بافت‌های فرسوده که کمبود خدمات شهری و ناپایداری در آنها مشهود است، دارای ظرفیت‌های فروانی برای حرکت به سمت توسعه درونی در چارچوب توسعه پایدار می‌باشند. تحقیق حاضر به شناسایی ظرفیت‌های موجود اراضی ناکارآمد و فرسوده شهری در ...

 • ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی (مطالعه موردی: درمانگاه‌های شهر بم) 

  رخشانی نسب, حمید رضا؛ حسینی, سید علی؛ کوشائی, محمد (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  امروزه موضوع خدمات درمانی یک استراتژی ضروری و اساسی برای ارتقای سلامت همگانی و به شکل گسترده راه‌حلی جهانی به‌منظور بهبود کیفیت زندگی در جهان به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که مراکز درمانی شهر بم نیز ازنظر مکان گزینی در ...

 • ارزیابی شاخص‌های تأثیرگذار بر دلبستگی به محله‌های مسکونی معاصر (مورد پژوهی: شهرک دانشگاه شهر یزد) 

  ریاحی دهکردی, علی؛ منتظرالحجه, مهدی؛ شریف نژاد, مجتبی (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  تضعیف سطح دلبستگی به محل سکونت در محلات معاصر شهری به‌واسطه استفاده از الگوها و سبک‌های شهرسازی و معماری غیربومی طی دهه‌های اخیر آن هم به شکلی متمرکز بر مؤلفه های صرفاً کالبدی منجر به بروز سکونتگاه‌ها و محیط‌هایی با کمترین ...

 • تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران 

  مشکینی, ابوالفضل؛ پذیرا, سپیده؛ قائد رحمتی, صفر (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  دسترسی به زمین برای رفع نیازهای زیستی و سکونتی انسانها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی محسوب می‌گردد. دسترسی که باید مطمئن، پایدار و متضمن حفظ منابع موجود برای نسلهای اینده باشد. چنین پایداری در مصرف اراضی کشورهای ...

 • تحلیل فضایی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مورد مطالعه: منطقه یک شهر تهران) 

  رجائی, سید عباس؛ منصوریان, حسین؛ سلطانی, مرضیه (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-04-21)
  ارتقای تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توجه محققان و تصمیم‌گیران را در رشته‌ها، بخش‌ها و مقیاس‌های مختلف به خود جلب کرده است. مناطق شمالی کلان‌شهر تهران به دلیل قرارگیری در پهنه خطر لرزه‌ای ...

 • بررسی مقایسه ای حس تعلق به مکان در محلات گلشن و قنات کوثر منطقه 4 شهرداری تهران 

  ضیابخش, ندا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  حس تعلق شهروندان به مکان و محل زندگی خود یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط های شهری است. وعامل مهمی در شکل گیری پایه های ارتباطی شهروندان در محیط شهری می شود. تحقیق حاضر در پی بررسی و شناخت حس تعلق به مکان در میان ...

 • آسیب‌شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی (مطالعه موردی: شهر نیشابور) 

  طالبی, محمدعلی؛ رهنمایی, محمدتقی؛ قربانی نژاد, ریباز (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از زمان مطرح شدن حکمروایی خوب شهری به عنوان شیوه برتر اداره امور شهری، این الگو در شهرهای ایران به خصوص در شهرهای میانی و کوچک، تحقق نیافته است. از همین رو در پژوهش حاضر به آسیب‌شناسی حکمروایی ...

 • ارائه مدل توزیع عادلانه خدمات شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی (مطالعه موردی : منطقه 11 شهر تهران) 

  عزیزی دانالو, سمانه؛ مجتبی زاده خانقاهی, حسین (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  یکی از چالش های عمده شهرها، توزیع ناعادلانۀ خدمات شهری است که به دنبال خود مسائل متعددی را رقم زده است. عدالت اجتماعی به عنوان یکی از معیار های اصلی توسعه در شهرها بر توزیع عادلانۀ منابع و تسهیلات تأکید دارد. بنابراین به ...

 • ارزیابی اثرات پراکنده رویی در تغییر کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران) 

  ستاری, محمد حسین؛ سرور, رحیم؛ مهدوی, مسعود (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  با افزایش شتابان جمعیت، الگوهای مکانی نواحی شهری، به شیوه ای پیچیده در حال تغییر هستند. نواحی شهری به گسترش خود در نواحی روستایی و پراکنده رویی شهری ادامه می دهند. به خاطر تغییرات مداوم در ساختار و شکل نواحی شهری، این نواحی ...

 • تحلیل برهمکنش‌های فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی در راستای پیاده‌سازی سایبرپارک‌های شهری (مطالعه موردی: پردیس باغ ملی دانشگاه هنر) 

  برمایه ور, بهنود؛ کوکبی, لیلا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  ظهور دنیای مجازی منجر به خلق فضاها و ایجاد الگوهای رفتاری نوینی در زندگی انسان مدرن امروزی شده‌است. در همین راستا، سایبرپارک، از طریق هم‌آفرینی فضاهای باز عمومی و بهره گیری از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرصت‌های ...

 • تدوین مدل «محله بایوفیلیک» به منظور کاربست در طراحی و برنامه‌ریزی شهری 

  روستا, مریم؛ حسن شاهی, غزل (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  یکی از رویکردهایی که در سال‌های اخیر در راستای پیوند با طبیعت در حوزه طراحی و برنامه‌‎ریزی شهری مورد توجه بوده است، رویکرد «بایوفیلیا» است. این رویکرد حداکثری، تلفیق همه‌جانبه با ابعاد مختلف محیط طبیعی در شهرها را دنبال ...

 • تولید فضاهای پیاده راهی و پایداری هویت و حس مکانی شهروندان مطالعه موردی: پیاده راه خیابان امام شهر زنجان 

  دویران, اسماعیل؛ احمدی, حسین (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  پیاده راه های شهری واقع در بافت مرکزی شهرها بعنوان مرکز تنفس کالبدی و اجتماعی شهرها محسوب شده و اثرات هویتی –مکانی متعددی در توسعه پایدار شهر دارند. پژوهش حاضر به شیوه تبیینی- تحلیلی با ماهیت کاربردی به بررسی اترات ایجاد ...

 • نقش مشارکت اجتماعی در بهبود عملکرد مدیریت بحران فضای شهری مطالعه موردی: شهر رباط کریم 

  همدانی, پریسا؛ رستمی, روح الله (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مسائل شهری است. قبل از تعقیب هر گونه اهداف بلند، نقش مشارکت اجتماعی برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر مدیریت بحران ضروری است. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام‌مند مبتنی بر ...

 • تأثیر فقر شهری بر دسترسی به خدمات شهری (مورد مطالعه: شهر شهریار) 

  مهدنژاد, حافظ (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  شهری شدن فقر پدیده‌ای است که شهرهای معاصر را به سمت دوقطبی شدن سوق داده است. در این میان شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر شکل‌گیری گستره‌های فقر شهری تأثیر می‌گذارند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر ارزیابی شاخص‌های مختلف ...

 • ارزیابی کارکرد کافه ها در باز تولید فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر دزفول 

  قلاوند, محسن؛ عبدالهی, عادل؛ سلطانی فر, محمد؛ شریفی, منصور (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  مکانهای سوم، مکانهای عمومی و جذابی هستند که زندگی غیررسمی شهروندان در آنها شکل میگیرد و از این رو به پویایی فضای شهری که بستر حضور این مکانها هستند، کمک میکنند. یکی از فضاهای شهری که امروزه امر روزمرگی در آن بسیار پررنگ ...

 • مقایسه زیست پذیری بافت های فرسوده و تاریخی محلات منطقه 12 شهر تهران 

  چشمی, محمد؛ حقزاد, آمنه؛ رمضانی پور, مهرداد؛ ابراهیمی, لیلا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  بافت‌های فرسوده و تاریخی درون بخش‌های قدیمی و میانی شهرها به دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی خود، موجبات فرسودگی و شکاف عمیق با سایر بخش های شهری را پدید آورده است. پایین آمدن منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی‌های ...

 • ارزیابی مولفه های موثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز 

  ثقفی اصل, آرش؛ محمدی دلبند, سئودا؛ ستارزاده, داریوش؛ فرامرزی اصل, مهسا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  اندیشمندان حوزه شهری بر این اصل تاکید دارند که هدف مداخلات طراحی شهری در پروژه های شهری تغییر تجربیات آن فضا برای استفاده کنندگان از آن است. فضاهای عمومی شهری درتلاش برای برای خلق حسی به یاد ماندنی و ایجاد شادی در حاضرین ...

View more