فصلنامه شهر پایدار

ارسال های اخیر

 • بررسی مقایسه ای حس تعلق به مکان در محلات گلشن و قنات کوثر منطقه 4 شهرداری تهران 

  ضیابخش, ندا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  حس تعلق شهروندان به مکان و محل زندگی خود یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط های شهری است. وعامل مهمی در شکل گیری پایه های ارتباطی شهروندان در محیط شهری می شود. تحقیق حاضر در پی بررسی و شناخت حس تعلق به مکان در میان ...

 • آسیب‌شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی (مطالعه موردی: شهر نیشابور) 

  طالبی, محمدعلی؛ رهنمایی, محمدتقی؛ قربانی نژاد, ریباز (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از زمان مطرح شدن حکمروایی خوب شهری به عنوان شیوه برتر اداره امور شهری، این الگو در شهرهای ایران به خصوص در شهرهای میانی و کوچک، تحقق نیافته است. از همین رو در پژوهش حاضر به آسیب‌شناسی حکمروایی ...

 • ارائه مدل توزیع عادلانه خدمات شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی (مطالعه موردی : منطقه 11 شهر تهران) 

  عزیزی دانالو, سمانه؛ مجتبی زاده خانقاهی, حسین (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  یکی از چالش های عمده شهرها، توزیع ناعادلانۀ خدمات شهری است که به دنبال خود مسائل متعددی را رقم زده است. عدالت اجتماعی به عنوان یکی از معیار های اصلی توسعه در شهرها بر توزیع عادلانۀ منابع و تسهیلات تأکید دارد. بنابراین به ...

 • ارزیابی اثرات پراکنده رویی در تغییر کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران) 

  ستاری, محمد حسین؛ سرور, رحیم؛ مهدوی, مسعود (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  با افزایش شتابان جمعیت، الگوهای مکانی نواحی شهری، به شیوه ای پیچیده در حال تغییر هستند. نواحی شهری به گسترش خود در نواحی روستایی و پراکنده رویی شهری ادامه می دهند. به خاطر تغییرات مداوم در ساختار و شکل نواحی شهری، این نواحی ...

 • تحلیل برهمکنش‌های فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی در راستای پیاده‌سازی سایبرپارک‌های شهری (مطالعه موردی: پردیس باغ ملی دانشگاه هنر) 

  برمایه ور, بهنود؛ کوکبی, لیلا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  ظهور دنیای مجازی منجر به خلق فضاها و ایجاد الگوهای رفتاری نوینی در زندگی انسان مدرن امروزی شده‌است. در همین راستا، سایبرپارک، از طریق هم‌آفرینی فضاهای باز عمومی و بهره گیری از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرصت‌های ...

 • تدوین مدل «محله بایوفیلیک» به منظور کاربست در طراحی و برنامه‌ریزی شهری 

  روستا, مریم؛ حسن شاهی, غزل (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  یکی از رویکردهایی که در سال‌های اخیر در راستای پیوند با طبیعت در حوزه طراحی و برنامه‌‎ریزی شهری مورد توجه بوده است، رویکرد «بایوفیلیا» است. این رویکرد حداکثری، تلفیق همه‌جانبه با ابعاد مختلف محیط طبیعی در شهرها را دنبال ...

 • تولید فضاهای پیاده راهی و پایداری هویت و حس مکانی شهروندان مطالعه موردی: پیاده راه خیابان امام شهر زنجان 

  دویران, اسماعیل؛ احمدی, حسین (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  پیاده راه های شهری واقع در بافت مرکزی شهرها بعنوان مرکز تنفس کالبدی و اجتماعی شهرها محسوب شده و اثرات هویتی –مکانی متعددی در توسعه پایدار شهر دارند. پژوهش حاضر به شیوه تبیینی- تحلیلی با ماهیت کاربردی به بررسی اترات ایجاد ...

 • نقش مشارکت اجتماعی در بهبود عملکرد مدیریت بحران فضای شهری مطالعه موردی: شهر رباط کریم 

  همدانی, پریسا؛ رستمی, روح الله (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2021-01-20)
  امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مسائل شهری است. قبل از تعقیب هر گونه اهداف بلند، نقش مشارکت اجتماعی برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر مدیریت بحران ضروری است. مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام‌مند مبتنی بر ...

 • تأثیر فقر شهری بر دسترسی به خدمات شهری (مورد مطالعه: شهر شهریار) 

  مهدنژاد, حافظ (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  شهری شدن فقر پدیده‌ای است که شهرهای معاصر را به سمت دوقطبی شدن سوق داده است. در این میان شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر شکل‌گیری گستره‌های فقر شهری تأثیر می‌گذارند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر ارزیابی شاخص‌های مختلف ...

 • ارزیابی کارکرد کافه ها در باز تولید فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر دزفول 

  قلاوند, محسن؛ عبدالهی, عادل؛ سلطانی فر, محمد؛ شریفی, منصور (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  مکانهای سوم، مکانهای عمومی و جذابی هستند که زندگی غیررسمی شهروندان در آنها شکل میگیرد و از این رو به پویایی فضای شهری که بستر حضور این مکانها هستند، کمک میکنند. یکی از فضاهای شهری که امروزه امر روزمرگی در آن بسیار پررنگ ...

 • مقایسه زیست پذیری بافت های فرسوده و تاریخی محلات منطقه 12 شهر تهران 

  چشمی, محمد؛ حقزاد, آمنه؛ رمضانی پور, مهرداد؛ ابراهیمی, لیلا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  بافت‌های فرسوده و تاریخی درون بخش‌های قدیمی و میانی شهرها به دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی خود، موجبات فرسودگی و شکاف عمیق با سایر بخش های شهری را پدید آورده است. پایین آمدن منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی‌های ...

 • ارزیابی مولفه های موثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز 

  ثقفی اصل, آرش؛ محمدی دلبند, سئودا؛ ستارزاده, داریوش؛ فرامرزی اصل, مهسا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  اندیشمندان حوزه شهری بر این اصل تاکید دارند که هدف مداخلات طراحی شهری در پروژه های شهری تغییر تجربیات آن فضا برای استفاده کنندگان از آن است. فضاهای عمومی شهری درتلاش برای برای خلق حسی به یاد ماندنی و ایجاد شادی در حاضرین ...

 • بررسی و تحلیل تطبیقی اثرات شاخص‌های پایداری محلات شهر جدید رودیان 

  عرب عامری, روح الله؛ ارغان, عباس؛ کامیابی, سعید (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  توسعه شهرهای کوچک همواره به‌عنوان یکی از سیاست‌های عمده در امر برنامه‌ریزی کشور‌های درحال‌توسعه بوده است. تحلیل شاخص‌های پایداری محلات شهری برای برنامه‌ریزان شهری امری مهم تلقی می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سطح ...

 • بررسی نقش راهبردِ بازآفرینی در ساماندهی بافت‌های قدیمی و فرسوده شهرها با رویکرد توسعه پایدار موردمطالعه: محله غریبان شهر اردبیل 

  محمدی سرین دیزج, مهدی (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  چکیده موضوع فرسودگی بافت قدیمی، امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اغلب شهرهای کهن ایرانی است که فرا روی جامعه‌ی برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری قرارگرفته است. در دهه‌های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و توسعه و گسترش بی‌رویه ...

 • بررسی تحلیلی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در شهرداری های شهر یزد 

  رضایی, محمد رضا؛ احمدی نژاد, سمیه؛ سرایی, محمدحسین (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  مدیریت دانش یکی از حیاتی‌ترین عوامل بهبود عملکرد کارکنان، موفقیت یا شکست مدیران و مزیت رقابتی سازمان‌ها در هزاره سوم توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های شهر یزد است. پژوهش حاضر ...

 • تبیین اثرات عوامل فرهنگی- اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم در بهبهان 

  اذانی, مهری؛ خادم الحسینی, احمد؛ کنارکوهی, الهه؛ صابری, حمید (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-10-22)
  چکیده امروزه شهرنشینی گسترده و سریع موجب شده که شهرها با مسائل و مشکلات زیادی مواجه گردند که سلامت افراد به مخاطره افتاده و موجب مطرح شدن بحث سلامت در مجامع عمومی و ارائه ی راهکارهایی در جهت حل معضلات شهرنشینی سریع گردیده، ...

 • تبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران 

  سعیدی, مهدی؛ خیرالدین, رضا؛ بهزادفر, مصطفی (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  مفاهیمی که میان‌رشته‌ای هستند با توجه به اینکه رویکردهای نظری مختلفی بر آن‌ها حاکم می‌باشند، در حوزه‌های گوناگون تلقی‌های متفاوت از آن‌ها می‌شود. سرزندگی جزء این‌گونه مفاهیم است که در علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، ...

 • تبیین عوامل موثر بر سرزندگی فضای عمومی؛ مطالعه موردی: چهار راه ولیعصر شهر تهران 

  بهزادفر, مصطفی؛ سعیدی, مهدی؛ خیرالدین, رضا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  اکثر مفاهیمی که میان رشته‌ای هستند با توجه به اینکه رویکردهای نظری مختلفی بر آنها حاکم می‌باشند، در حوزه‌های گوناگون تلقی‌های متفاوت از آنها می‌شود. سرزندگی جزء اینگونه مفاهم است که در علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، ...

 • پایش و اولویت‌بندی مؤلفه‌های تاب‌آوری در بافت‌های اسکان غیررسمی (مورد مطالعه: محله سهرابیه کرج) 

  حاتمی نژاد, حسین؛ حیدری, اصغر؛ نجفی, اسماعیل؛ ایزدی, بنت الهدا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  مفهوم تاب‌آوری، مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناخته‌ها و عدم قطعیت‌ها به کار برده می‌شود. لذا آگاهی از وضعیت تاب‌آوری و تاب‌آور نمودن جوامع شهری دارای اهمیت خاصی می‌باشد. محله سهرابیه سکونتگاهی غیررسمی می‌باشد ...

 • تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر قاین) 

  مودودی ارخودی, مهدی؛ محمدی, زهرا (انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانIranian Geography and Urban Planning Association, 2020-07-22)
  مسکن به‌عنوان نیاز اولیه بشر و تأمین‌کننده حس رضایتمندی او، نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی بازی می‌کند.از‌این‌رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین است. در این تحقیق، کیفیت زندگی ...

View more