مرور دوره 6, شماره 2 بر اساس عنوان

 • بررسی تأثیر وزن‎دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری 

  جانعلیزاده چوب بستی, حیدر؛ میرزاپوری, جابر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  ضرورت و چگونگی ارائه سنجه­های دینداری متناسب با موقعیت­های اجتماعی و بررسی تأثیر وزن­ دهی سنجه ­ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری جامعه مورد مطالعه دو هدف اصلی این مطالعه است. از دو روش اسنادی و پیمایش برای بررسی ...

 • بررسی قدرت اجتماعی مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع (مورد مطالعه ادارات دولتی شهر خلخال ) 

  یعقوبی چوبری, علی؛ جلیلی دمدل, مقصود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع در ادارات دولتی شهر خلخال می‌پردازد. متغیر وابسته در این پژوهش عبارتند از رضایتمندی ارباب رجوع و متغیر مستقل قدرت مدیریت است که با ابعاد قدرت قانونی، قدرت ...

 • بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی 45-18 سال شهر جهرم ) 

  پیلتن, فخرالسادات؛ برومند, مختار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین عنصر حیاتی توسعه و انسجام بخش جامعه می باشد ، امنیت نیز یکی از نیازهای اساسی و شاخصه های کیفیت زندگی محسوب می شود و تداوم هر جامعه مرهون حفظ و بقاء امنیت است. هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه ...

 • بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) 

  فتحی, سروش؛ مختارپور, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی مردم است. به همین منظور از چارچوب نظری اندیشمندانی نظیر میچل، زیمل، بوردیو و سایر نظریه پردازان حوزه ابزارهای ارتباطی و الگوی زندگی انسان بهره برده ...

 • تغییرات سبک زندگی در فرآیند توسعه ابزارهای نوین فناوری 

  نوابخش, فرزاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی در عصر کنونی، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است. تصویری که از حقیقت در ذهن خود می سازیم نمادی از ادراک و برداشت ما از واقعیت محسوس و ملموس ...

 • جایگاه هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور 

  دهشیری, محمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  هدف از این مقاله بررسی جایگاه  هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور است. درجهان کنونی که ایدة یکسان سازی فرهنگی رنگ باخته و وجود فرهنگ های متنوع بر اهمیت تنوع و کثرت گرایی فرهنگی افزوده است، هم افزایی فرهنگ ها از مهمترین ...

 • عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان 

  حقیقتیان, منصور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  امروزه در ارتباط با موضوع توسعه اجتماعی و فرهنگی، مسئله کیفیت زندگی و میزان رضایت افراد از ابعاد و جنبه های مختلف زندگی شان اهمیت فراوانی یافته است. توسعه اجتماعی از یک طرف میزان رفاه و برخورداری افراد را بالا می برد و از ...

 • واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی 

  عصاره, علیرضا؛ حسینی بیدخت, محسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, 2014-05-22)
  فرهنگ مقوله ای بسیار پیچیده است که نقش حیاتی  در ثبات  و پویایی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه  داراست. با توجه به نقش کلیدی فرهنگ ، این مقوله گستره ای از فرصتها و تهدیدها را برای حاکمان سیاسی فراهم ساخته است، لذا نقش ...