دوره 11, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مقایسۀ دو دیدگاه غزالی در مبحث جاودانگی 

  سراجی پور, نسرین (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  از جملۀ اندیشه‌های بدیع غزالی، نظریة «بدن جدید» در مبحث جاودانگی است که در کتاب تهافت الفلاسفه و در نقد نظر حکمای مشاء در مبحث معاد طرح شده است .براساس این دیدگاه اساس و حقیقت انسان نفس اوست و با مرگ و فنای بدن، نفس باقی ...

 • فلسفۀ جهاد در «داستان طالوت و جالوت» از دیدگاه قرآن کریم 

  حسینی کوهساری, سید اسحق (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  قصۀ طالوت و جالوت در قرآن کریم، همچون دیگر قصه‌های ذکرشده در قرآن، حاوی عمیق‌ترین مسائل فلسفی، اجتماعی، جامعه‌شناسی،اقتصادی، سیاسی، روان‌شناسی و حقوقی با بیانی شیوا و هنری است. با این مقاله در صدد تحلیل و بررسی «فلسفۀ ...

 • چیستی ایمان از دیدگاه ملاصدرا 

  خادمی, عین الله؛ ماجدی, قدسیه (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  یکی از مسائل چالش‌برانگیز و در عین حال کلیدی در طول تاریخ تفکر اسلامی، مسئلۀ «ایمان» است که از جهات مختلف، مورد توجه اندیشمندان بوده است. ملاصدرا به‌عنوان حکیمی متأله و شیعه، ایمان را از مادة أمن می‌داند؛ گویی شخص مؤمن با ...

 • احد و ویژگی‌های آن در نظام فکری فلوطین 

  حیدرپور کیایی, اسدالله (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  مقالۀ حاضر در جست‌وجوی گزارش و تحلیلی از دلایل اثبات احد و ویژگی‌های آن در نظام فکری فلوطین است. ابتدا به تبیین اساسی‌ترین دلایل فلوطین همچون بساطت محض و وحدت محض بر اثبات هستی احد پرداختیم که ویژگی مشترک همۀ آنها این است ...

 • ارسطو‌ستیزی در یهودیت تحت تأثیر غزالی (با تأکید بر دیدگاه یهودا هلوی) 

  گندمی نصرآبادی, رضا (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  در بین جریان‌های فکری یهودی که در قرون وسطا وجود دارد، جریانی مخالفت با فلسفه را وجهۀ همت خویش قرار داده است. برخی از یهودیان از موضع الهیاتی به نقد آرا و افکار فیلسوفان به‌ویژه ارسطو می‌پرداختند و جمعی از طریق جدل و با ...

 • عقلانیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت نقد اعتدالی دلیل‌گرایی 

  پور حسن, قاسم؛ الحسینی, نجم السادات؛ کاظم زاده, پروین (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  عقلانیت باور دینی یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفۀ دین است که پنج رویکرد معرفت‌شناسانۀ متفاوت را در بر می‌گیرد. تا همین اواخر، دلیل‌گرایی رویکرد غالب در حوزۀ عقلانیت باورهای دینی بود و نماد عقل‌گرایی حداکثری به‌شمار می‌رفت. اما ...

 • نقد و بررسی دیدگاه عدمی‌انگارانۀ شرور 

  محمدرضایی, محمد؛ موسوی راد, سید جابر (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  معضل شرور به‌عنوان امری بر ضدّ وجود خدا یا برخی صفات او مثل قدرت یا خیرخواهی مطلق الهی، مطرح شده است. فیلسوفان و متکلمان بسیاری به راه‌های مختلف در صدد پاسخ به این معضل بر آمده‌اند. در این میان راه‌حلی که بسیاری از فیلسوفان ...

 • تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور 

  حکاک, سید محمد؛ موحدی نجف آبادی, محمدرضا (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  نظریۀ صدور فلوطین (نظریۀ فعالیت دوگانه)، حاصل تلاش او برای پاسخ دادن به انتقاد‌های ارسطو بر افلاطون، در مسئلۀ بهره‌مندی اشیا از مثل است. فلوطین نه تنها در اصل ایجاد مسئله برای او، بلکه در زبان و اصطلاحاتی که برای بیان آرای ...