مرور دوره 6, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی 

  چوب¬بستی, حیدر جانعلی¬زاده؛ مقیمی, اعظم؛ امینی, مجید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  موضوع بررسی جایگاه زنان در علم در برخی از کشورهای جهان مورد کنکاش علمی واقع شده است، اما میزان تحقیقات علمی در این خصوص، و به‌ویژه تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی در ایران اندک بوده و در دانشگاه اصفهان ...

 • «سلامت زنان» از منظر مجلات بهداشت و سلامت در ایران 

  ودادهیر, ابو¬علی؛ ساداتی, سیدمحمدهانی؛ احمدی, بتول (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  این مقاله به دلیل اهمیت فراوان و روزافزون موضوع «سلامت زنان» و با هدف تعیین میزان و چگونگی دانش علمی تولید شده در این زمینه، به تحلیل محتوای کمّی مقالات منتشره در ده سال اخیر پنج مجلة علمی- پژوهشی فعال در حوزة بهداشت و ...

 • نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران 

  کریمی, عباس؛ مظفری, مصطفی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  در حقوق اسلام و ایران در خصوص قضاوت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط قاضی بر شمرده و معتقدند زنان نمی‌توانند قاضی شوند، گروه دیگر نیز معتقدند که مرد بودن از شرایط قاضی نبوده و در این خصوص تفاوتی بین زن ...

 • مشکلات شغلی زنان عضو هیئت علمی دانشگاه 

  جواهری, فاطمه؛ داریاپور, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  علاقه‌مندی زنان به کسب مدارج تحصیلی بالا و اشتیاق آنها به فعالیت آموزشی در دانشگاه واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران در دوران کنونی است. با این وجود زنان عضو هیئت علمی دانشگاه مانند بسیاری دیگر از زنان غیر دانشگاهی با مشکلاتی ...

 • معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان 

  نصیری, حبیب¬اله؛ جوکار, بهرام (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی و امید با شاخص‌های سلامت روان صورت پذیرفت. گروه نمونه مورد مطالعه 382 نفر از زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز بود. ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای ...

 • قضاوت زنان در قرآن و سنت 

  مروتی, سهراب؛ نسب, عبدالجبار زرگوش (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  موضوع جواز و یا عدم جواز قضاوت زنان، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز در بین مفسرین و فقهاء بوده است؛ تا جایی‌که عده‌ای از این دانشمندان با استناد به بعضی از آیات قرآن کریم و برخی از روایات معصومین (ع) به صراحت رأی به عدم ...

 • سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری 

  علیوردی¬نیا, اکبر؛ شارع¬پور, محمود؛ ورمزیار, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)