دوره 4, 1-2

 

ارسال های اخیر

 • رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی ، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی باخشونت علیه زنان در تهران: 

  آزاده, منصوره اعظم؛ فرد, راضیه دهقان (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  پژوهش‏هایی که تا‏کنون در زمینه خشونت علیه زنان انجام گرفته به این واقعیت که خشونت خانگی از اختلال در تعاملات سالم اجتماعی و خانوادگی و عدم دسترسی به منابع با ارزش نتیجه می‌شود کمتر توجه نموده‌اند. بنابراین در این مقاله سعی ...

 • تحرک اجتماعی بین نسلی زنان در تهران 

  سفیری, خدیجه؛ ایمانی, الهه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  : در پژوهش‏های جامعه‌شناختی انجام شده در ایران به مسأله تحرک اجتماعی زنان کمتر پرداخته شده است. در حالیکه شناخت چگونگی تحرک اجتماعی زنان و میزان این تحرک می‌تواند به برنامه‌ریزی‏ها و سیاستگزاری‏های جامعه کمک نماید. این ...

 • رابطه مفهوم خود و سلامت روانی در فرهنگ شرق و غرب 

  غضنفری, فیروزه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  فرض‏های فرهنگی متفاوت از "خود " در فرهنگ شرق و غرب نه تنها سبب شکل‏گیری مفهوم خود فردیت یافته در غرب و خود جمع مدارانه در شرق شده است‏، بلکه در ارزیابی و قضاوت افراد در مورد میزان بهزیستی و سلامت روانی‏شان نیز تاثیر گذاشته ...

 • زنان کارآفرین ایرانی؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ساختارهای فرهنگی-اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه 

  آراستی, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  در ایران، کارآفرینی پدیده‏ای بسیار نو و پژوهش‏ها به‏ویژه در مورد کارآفرینی زنان، بسیار محدود می‏باشد. همچنین، به‏رغم اینکه در سال‏های اخیر شاهد تمایل بیشتر زنان ایرانی، به مشارکت اقتصادی و اجتماعی و خصوصا تحصیلات عالی ...

 • نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی 

  کولایی, الهه؛ حافظیان, محمد حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  امروزه در سطح جهان به‏ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه‏جانبه، یعنی توسعة پایدار و توسعة انسانی می‏باشد. این نوشتار به طرح این پرسش می‏پردازد که مشارکت افزون‏تر زنان چه نقشی ...

 • نمایش جنسیت در سینمای ایران 

  گردفرامرزی, مهدی سلطانی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)

 • بازنگری نظریه‏های نقش جنسیتی 

  بستان, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  «نقش جنسیتی» یکی از مفاهیم اساسی مباحث جنسیت است که در سال‏های اخیر مورد توجه صاحب‏نظران علوم اجتماعی به ویژه فمینیست‏ها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکل‏گیری نقش‏های جنسیتی، نظریه‏های گوناگونی مطرح شده است. این ...