مرور دوره 9, شماره 1 بر اساس عنوان

 • بررسی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران 

  صادقی فسائی, سهیلا؛ میرحسینی, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی ...

 • تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شغلی زنان 

  رفعت‌جاه, مریم؛ قربانی, سمیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  ‌امروزه شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبت زنان تحصیل‌کرده در بازار کار، پیشرفت‌ آنان در مشاغل‌ مدیریتی‌ محسوس‌ نبوده‌ است. از آن جا که بر اساس منابع نظری و پژوهشی، سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار ...

 • تحلیلِ گفتمانِ جراحی‌های زیبایی صورت 

  بهار, مهری؛ وکیلی قاضی جهانی, محمدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  این مقاله درصدد است در چارچوب نظریه طبقه ی مرفه وبلن و الگوهای اجتماعی مورد نظر او نظیر مالکیت مالی، گرایش دختران جوان به جراحی های زیبایی را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه تهران می‌باشد ...

 • تمایلات مصرفی زنان در شهر یزد 

  عسکری‏ندوشن, عباس؛ افشانی, سیدعلیرضا؛ ذاکری‏هامانه, راضیه؛ عسکری‏ندوشن, سمیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  در سالیان اخیر موضوع مصرف، به بحثی داغ در گفتمان‏های رایج در سطح حوزه عمومی جامعه و در سطح سیاست گذاری‏های کلان کشور تبدیل شده است. با این وجود، عوامل فردی و اجتماعی تأثیرگذار بر ارزش‏ها، اهداف و رفتارهای مصرفی، تاکنون ...

 • علل افزایش سن ازدواج دختران 

  حبیب‌پور گتابی, کرم؛ غفاری, غلامرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، ...

 • موانع فرهنگی- اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی 

  نقدی, اسداله؛ بلالی, اسماعیل؛ ایمانی, پروین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  امروزه مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می‌شود، اما موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مشارکت زنان در ورزش به دلیل تأثیرات آن بر سلامت جامعه دارای اهمیت بسیاری است. ...

 • نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر (بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت) 

  زر افشانی, کیومرث؛ آگهی, حسین؛ خالدی, خوشقدم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-03-21)
  در بسیاری از برنامه‌های آموزشی ترویجی توجه اندکی به نیازهای آموزشی از دیدگاه مخاطبین و کارشناسان ترویج می‌گردد و درنتیجه اثربخشی فعالیت‌های ترویجی تحت شعاع قرار می‌گیرد. لذا هدف از این پ‍‍ژوهش توصیفی- پیمایشی بررسی نیازهای ...