دوره 15, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)

 • اقدام به خودکشی بین زنان آبدانان: انگیزه‏ ها و شرایط 

  زارع شاه آبادی, اکبر؛ شفیعی نژاد, مجتبی؛ مداحی, جواد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  اقدام به خودکشی به‏منزلۀ عملی غیرکشنده تعریف می‏شود که در آن شخص به ‏شکل آگاهانه و هدفمند و بدون مداخلة دیگران، به‏منظور تحقق تغییرات دلخواه، اقدامی مضر و دردناک علیه خود انجام می‏دهد. هدف از این پژوهش، کشف و تبیین انگیزه ...

 • بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد 

  قادرزاده, امید؛ غلامی, فاطمه؛ غلامی, الهه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  دختران مجرد در زمرۀ گروه‏هایی محسوب می‏شوند که به دلیل جایگاه شکننده و آسیب‏پذیر در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در معرض طرد قرار دارند. هدف این پژوهش، بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد، کشف زمینه‏ها، پیامدها و نحوۀ ...

 • مطالعۀ تأثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت) 

  آقایاری هیر, توکل؛ گلابی, فاطمه؛ شفیعی زازلی, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  تحولات جمعیتی می‏تواند همۀ ابعاد توسعه، و از جمله برابری جنسیتی‌ـ به‌عنوان یکی از ‏مؤلفه‏های مهم توسعه‌ـ را تحت‏تأثیر قرار دهد. مقالۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین تحولات در ترکیب جمعیت و برابری جنسیتی در ایران در دورۀ زمانی ...

 • بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران 

  اسدزاده, احمد؛ میرانی, نینا؛ قاضی‌خانی, فروغ؛ اسمعیل درجانی, نجمه؛ هنردوست, عطیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  فرایند پیچیدۀ توسعه و نقش منابع انسانی، به‌مثابۀ یکی از عوامل اصلی آن، نیازمند بازنگری در نقش نیروی انسانی به‌خصوص نقش زنان است که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‏دهند. در سال‏های اخیر، جهان شاهد پدیدۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی ...

 • امام خمینی(ره) و برساخت هویت زنانه در انقلاب اسلامی چگونگی واسازی گفتمان پهلوی دوم و هژمونی معنایی امام خمینی(ره) 

  کوثری, مسعود؛ تفرشی, امیرعلی؛ علوی نکو, معصومه سادات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان ظهور و بروز یک تحول گفتمانی در جامعۀ ایران قابل شناسایی ا‌ست. این انقلاب نه‌تنها در وضعیت جامعۀ ایران بیان‌گر تحولی گفتمانی و معنایی بود، بلکه در چارچوب گفتمان‌های جهانی نیز توانست ایجاد یک ...

 • طرد اجتماعی در زندگی زنان فقیر شهری (مطالعۀ موردی: زنان فقیر شهری تحت پوشش کمیتۀ امداد شهرستان ارومیه) 

  زاهدی, محمدجواد؛ دانش, پروانه؛ راد, فیروز؛ مجرب قوشچی, رضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  شواهد موجود نشان می‌دهد زنان فقیر شهری به شکل‌های گوناگونی از طرد اجتماعی رنج می‌برند. این مقاله در سطح خُرد و زندگی روزمره به جست‌وجوی ریشه‌های طرد اجتماعی در زندگی آن‌ها پرداخته و سعی کرده است بعضی از ابعاد این مسئله را ...

 • تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران) 

  فطرس, محمد حسن؛ نجمی, مریم؛ معمارزاده, عباس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)
  یکی از تحولات بزرگ‌ صورت‌گرفته طی دهه‏های اخیر، افزایش چشمگیر مشارکت زنان در عرصه‏های اقتصادی و اجتماعی بوده و در این راستا رابطۀ میان مشارکت زنان در بازار کار به‌عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رشد اقتصادی و نرخ‏های ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-09-23)