دوره 15, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)

 • مواجهۀ زنان با اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی 

  باستانی, سوسن؛ روشنی, شهره؛ غروی نائینی, نهله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  هدف پژوهش حاضر مطالعۀ نحوۀ مواجهه با اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی بین زنان متأهل ساکن شهر تهران بوده است. این پژوهش با استفاده از روش نظریۀ زمینه‏ای و به‌کارگیری تکنیک مصاحبة عمیق انجام شده است. زنان در مواجهه ...

 • نیازهای دانشی و اجتماعی زنان روستای قزل‌تپۀ علی ‏قلی استان زنجان برای مدیریت جامع حوضۀ آبخیز 

  کرمی دهکردی, اسماعیل؛ بابائی, رقیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  زنان روستایی نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارهای روستایی دارند و می‏توانند در برنامه‏های مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش بسزایی ایفا کنند. هدف این پژوهش بررسی فعالیت‏های معیشت زنان روستایی و نیازهای مرتبط آنان برای ارتقای ...

 • تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ شهر ساوه در حوزۀ روابط خانوادگی و اجتماعی 

  خلج آبادی فراهانی, فریده؛ تنها, فاطمه؛ ابوترابی زارچی, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  امروزه، تعداد زنانی که همسران خود را بر اثر طلاق از دست داده‌‌اند رو به افزایش است. این زنان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی معمولاً تغییراتی را در روابط خود تجربه می‏کنند. این تحقیق با هدف کشف تجربیات زیستة زنان زیر 35 ...

 • زنان و کنش‌گری در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: صفحۀ فیس‌بوکی «آزادی یواشکی زنان») 

  طالبیان, حامد؛ طالبیان, سارا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  «آزادی یواشکی زنان» نام یکی از صفحات مشهور فیس‌بوک به زبان فارسی است که خواستار اعتراض به حجاب اجباری و تظاهرات برای آزادی پوشش زنان در ایران است. اساس ایجاد این صفحه و فعالیت‌های آن به‌منزلۀ «جنبشی اجتماعی» توصیف شده است ...

 • اثر ازدواج بر میزان خدمات خانه ‏داری زنان ساکن شهر تهران 

  مهربانی, وحید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  بررسی پیامد ازدواج برای زنان، به‌خصوص در رابطه با میزان فعالیت در خانه،‌ به‌منزلۀ بدیلی برای عرضۀ کار بازاری، محور اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می‏دهد. تحلیل رفتار بهینه، در قالب یک الگوی اقتصاد خُرد، نشان می‏دهد که زنان پس ...

 • مطالعۀ کیفی موانع ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان 

  اسماعیل‌پور, رضا؛ تفقدی, حمیدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  هدف این مقاله تحلیل عواملی است که مانع پیشرفت و ارتقای شغلی بانوان در سازمان‌ها می‌شوند. در این تحقیق، از روش‌شناسی کیفی و رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده شده و طی فرایند تحقیق، با 16 نفر از بانوان، در طول 4 ماه، ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)

 • مطالعۀ برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‏ اشتهایی عصبی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر همدان 

  قدسی, علی محمد؛ بلالی, اسماعیل؛ صمدی اخی‌جانی, زهرا؛ بهروز, فرشته (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-06-22)
  اگرچه در قرون گذشته شاخص یک زن سالم، جذاب و نرمال، بدنی فربه و درشت بود، ارزش‏های شایع در زمان حال بنا به عوامل ترویج‌دهندة آن‌ها الگوی دیگری را ارائه می‌دهند. داشتن بدن لاغر، ظریف و کشیده ارزش‌هایی‌اند که زنان بنا به نسبت ...