دوره 14, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)

 • زمینه‌ها و نحوۀ مواجهه با طلاق عاطفی میان زنان شهر یزد 

  افراسیابی, حسین؛ دهقانی دارامرود, رقیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  کاهش صمیمیت و گسست عاطفی یکی از چالش‌های خانوادۀ معاصر است که افراد و گروه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگونی آن را درک و تفسیر می‌کنند. هدف این پژوهش، کشف زمینه‏ها و نحوۀ مواجهه با طلاق عاطفی از طریق ادراک و معنای ذهنی زنانی ...

 • تیپ‏شناسی تطبیقی بزه ‏دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن مشهد 

  جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا؛ سیدزاده ثانی, سیدمهدی؛ مالدار محمد حسن زاده مشهدی, محدثه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  بزه‏دیدگی زنان، به‏‌منزلۀ معضلی اجتماعی، امروزه بسیار شیوع دارد؛ حال‏آنکه در این بین زنانی هستند که علاوه بر آسیب‏پذیری بالقوه، به‌دلیل مهاجر‌بودن و در اقلیت بودن نیز بیشتر بزه‏دیده می‏شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع ...

 • تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری (مطالعۀ موردی: زنان در آستانۀ ازدواج شهر تهران) 

  کاوه فیروز, زینب؛ زارع, بیژن؛ شمس الدینی, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  ایران طی دهه‌های اخیر با مسئله‌ای جمعیتی به نام کاهش شدید باروری مواجه شده است. با توجه به حرکت جامعۀ ایران به سمت مدرنیته و در‌نتیجه تغییر سبک زندگی افراد، سؤال اساسی این تحقیق آن است که تغییر در سبک زندگی چه اندازه ...

 • ویژگی‌های کارآفرینانۀ مؤسسان زن و مرد (مطالعۀ موردی: دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران) 

  قرونه, داود؛ عابدی, حسین؛ احمدآبادی, آرزو (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  کارآفرینی محور توسعۀ اقتصادی است و کارآفرینان با تخریب روش‏های کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آن‌ها با شیوه‏های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی پویایی و حیات می‏بخشند. از عواملی که در کارآفرینی دخیل‌اند، مسئلۀ جنسیت است و ...

 • عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اسلام‏ آباد غرب) 

  رضائی, روح اله؛ نوروزی, سپیده؛ مجردی, غلامرضا؛ صفا, لیلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  امروزه، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت یکی از شاخص‏های مهم توسعه به‌شمار می‏رود؛ این در حالی است که زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، به دلیل آسیب‏پذیری بیشتر نسبت به مردان، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پایین‏تری داشته ‏باشند که ...

 • تأثیر سقف شیشه‌ای بر ایده‌های خلاقانۀ زنان با تعدیل‌گری متغیر خودپنداره 

  فرح بخش, سعید؛ نیک پی, ایرج؛ قنبری, راضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  امروزه، یکی از موضوعات اساسی در زمینۀ توسعۀ سازمان‌ها، توجه به ایده‌های خلاقانۀ نیروی انسانی است. قشر عظیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، لذا توجه به استعداد و نقش زنان در توسعۀ سازمان‌ها ضرورت دارد. هدف از انجام‌دادن ...

 • تابع عرضۀ خانه‌داری زنان متأهل در شهر تهران 

  مهربانی, وحید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)
  در نظریۀ اقتصادی متعارف، به تولید خانگی و خدمات ارائه‌شده در داخل خانوار چندان توجه نمی‏شود، زیرا آنچه در خانوارها تولید و مصرف می‏شود ارزش اقتصادی ندارد و در محاسبات ملی اقتصادی وارد نمی‏شود. این در حالی است که خانواده ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-06-21)