دوره 13, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)

 • بررسی ابعاد ساختار قدرت در خانواده و رابطۀ آن با باروری (مطالعۀ موردی: زنان متأهل شهر تهران) 

  کاوه‌فیروز, زینب؛ کرمی, فریبا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  ایران، در چند دهة اخیر، افت شدیدی را در میزان باروری کل داشته است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد نقش زنان در اجتماع و توانایی تصمیم‌گیری در امور خانواده از عوامل مؤثر بر رفتار باروری زنان است. پژوهش حاضر، با استفاده از روش ...

 • سنجش رابطۀ جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان 

  حسین قلی زاده, رضوان؛ قاسمی, زهرا؛ ناصری صادق, ساجده؛ احمدآبادی, آرزو (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  به‌رغم حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی‏های عمومی، تعداد کمی از بانوان در پست‌های مدیریتی و مهم منصوب شده‏اند؛ در‌نتیجه به علت حضورنداشتن در تصمیم‏گیری‏های سازمانی قدرت کمتری نسبت به مردان دارند. در این پژوهش، ...

 • برابری جنسیتی و باروری در ایران 

  افشاری, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  این مقاله به بررسی تأثیرات متقابل باروری و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از داده‏های های پانل استانی در دورۀ زمانی 1387ـ1391 می‏پردازد. برای دستیابی به این هدف، اثر دو نوع برابری، برابری در خانواده و برابری در نهادهای ...

 • آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی 

  شکوری, علی؛ شفیعی, زینب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  مقالۀ حاضر به یکی از جنبه‏های مهم همسریابی اینترنتی در ایران، یعنی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ترجیحات همسرگزینی در فضای مجازی، می‏پردازد. جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی در همسریابی اینترنتی همواره محور بحث‏ها بوده است، اما در ...

 • مطالعة کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز 

  سهراب زاده, مهران؛ پرنیان, لیلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  در پژوهش حاضر، با هدف راه‌بُردن به تجربه و درک دختران و زنان جوان از مصرف قلیان، به روش نظریة مبنایی با 37 نفر از این افراد، که سابقة مصرف داشتند، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ‌گویان ...

 • تحلیلی کیفی از جرایم خشن زنان: زمینه‌ها و انگیزه‌ها 

  صادقی فسایی, سهیلا؛ ابراهیمی, مرضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  در‌حالی‌که خشونت مردان در متن زندگی اجتماعی آن‌ها بررسی می‌شود، خشونت زنان، بدون در نظر گرفتن تأثیر عوامل اجتماعی، به عوامل فردی‌ای چون استرس‌های روانی، پرخاشگری یا عصبانیت‌های زنانه نسبت داده می‌شود. برخلاف این‌گونه ...

 • تحلیل جنسیتی هزینه کرد و پس انداز پول در خانواده های تهرانی 

  علیرضانژاد, سهیلا؛ خاکپور, سحر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)
  پول و نحوة هزینه‌کرد آن از عواملی است که می‌تواند در خانواده تنش‌هایی گاه عمیق ایجاد کند و از‌این‌رو مهم است که به چگونگی هزینه‌کرد و ماهیت آن توجه شود. این مقاله دربارة چگونگیتفاوت‌ها و شباهت‌های رفتار زنان و مردان با پول ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-06-22)