مرور دوره 1, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • اولویت بندی زیرمؤلفه‏ های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن‏آوری- اطلاعات مربیان تیم‏های ملی جمهوری اسلامی ایران 

  رئیسی نژاد, محسن؛ هنری, حبیب؛ سجادی, سید نصرالله (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مؤلفه­های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن­آوری اطلاعات مربیان تیم­های ملی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری ...

 • تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی 

  شهپرتوفیق, آزیتا؛ کشکر, سارا؛ باهمت, محمود؛ دلدار, ابراهیم (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  رسانه‏ها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیام‏ها، اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می‏گیرد، در حال انتقال پیام‏هایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد. در حیطه ورزش نیز ...

 • بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان و ناشنوایان شهر اراک در ورزش‌های همگانی 

  بهمنی, فاطمه؛ بخشایش, حمیده؛ حمزه لو, نادیا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  هدف تحقیق بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان وناشنوایان شهر اراک در ورزش‌های همگانیبود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است که به روش میدانی انجام شد. کلیه معلولین (جسمی- حرکتی و کم توان ذهنی)، نابینایان و ناشنوایان ...

 • ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی 

  مرادی, مهدی؛ گودرزی, محمود؛ سررشته‌داری, محمد؛ جابری, اکبر (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  هدف از تحقیق، تعیین ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی روزنامه­نگاران ورزشی می‏باشد. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده­ها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه­نگاران و خبرنگاران ...

 • شناسایی قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان گلستان 

  زیتونلی, عبدالحمید؛ زیتونلی, سخیده (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  هدف از این تحقیق، شناسایی قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT  بود. برای جمع آوری داده‏ها از مطالعه اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ...

 • نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی 

  محمدی, رزگار؛ صادقی, رضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  هدف از این تحقیق نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی بود که در آن پنج متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر مثبت سازمان حامی مالی، علاقه به حامی مالی، قصد خرید و وفاداری ...

 • بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی های روباز شهر تهران 

  ازگلی, پوریا؛ فرزان, فرزام؛ دوستی, مرتضی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2012-09-22)
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‏باشد. شیوۀ جمع‏آوری داده‏ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه ...