مرور دوره 3, شماره 3(پیاپی 7) بر اساس تاریخ انتشار

 • سنجش و تحلیل سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی استان کردستان با استفاده از مدل تحلیل خوشه‌ای 

  زنگی آبادی, علی؛ پریزادی, طاهر (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها، دستیابی به توسعه‌ی مطلوب و برقراری تعادل است و نخستین گام در هر فرایند برنامه‌ریزی، به طور اعم و برنامه‌ریزی منطقه‌ای به طور اخص، شناخت و درک وضع موجود است که این شناسایی، ...

 • تحلیل پهنه‌بندی کاربری‌های شهری در منطقه 11 شهر تهران به منظور ارائه راهکارهای پدافند غیر عامل 

  حسینی امینی, حسن؛ اسدی, صالح؛ برنافر, مهدی؛ ربانی, طاها (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: جنگ‌ها، خواسته و یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می­رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ ...

 • کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای در ارزیابی فضایی- مکانی شهرستان‌های استان فارس 

  امیر عضدی, طوبی؛ صارمی, حمیدرضا؛ عبداللهی, سوسن (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: در مطالعات جغرافیایی شهرستان‌های استان فارس به دلیل تنوع پدیده‌های مکانی و ویژگی‌های متعدد آن‌ها (مانند: جمعیت، وسعت و ناحیه جغرافیایی) امکان مطالعه به صورت مجزا مقدور نیست و لذا اولین گام برای مطالعه ...

 • ارزیابی اثربخشی اجرای نظام پیشنهادها بر روان‌سازی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران 

  کردی, مراد؛ قدمی, محسن؛ عدالت خواه, فرداد (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: نظام پیشنهادها فضای مناسبی برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان به بهتر کردن و گسترده کردن خدمات، با ایجاد فضایی آزاد و سالم برای طرح و نقد ...

 • حضور ICT و نقش آن در دگرگونی حوزه‌های شهری 

  مطلق, معصومه (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: تغییراتی که در پرتو تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوسته است تحولات عمیقی را در جامعه و حوزه شهری پدیدار نموده است که زمینه ساز نیازهای جدیدی در پارادایم‌های فکری و بسترهای پژوهشی شده است. شهرها ...

 • بررسی تأثیر کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی 

  سید علوی, سید بلال؛ عربلو, حمید (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: ترویج و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی یکی از مهم‌ترین وظایف کتابخانه‌های عمومی هست. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر و نقش کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ترویج فرهنگ ...

 • چالش‌های مناسب‌سازی فضاهای پیاده شهری (مطالعه موردی: محور پیاده خیابان ولیعصر) 

  علی اکبری, اسماعیل؛ مدبر, سید جلال (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: در چند دهه اخیر با بروز مسائل اجتماعی، زیست محیطی و ترافیکی در شهرها از یک سوی و افزایش نیازهای فرهنگی و فراغتی شهروندان از سوی دیگر احیاء فضاهای پیاده برای گسترش نظام حرکت پیاده در قالب طرح‌های بهسازی ...

 • بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه 5 شهر تهران 

  فتحی, سروش؛ فدوی, جمیله (دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 2011-09-23)
  مقدمه و هدف پژوهش: یکی از الزامات زندگی شهرنشینی در عصر حاضر دخالت دادن شهروندان در سرنوشت رفتار شهری می باشد، برنامه‌ریزی و گسترش زمینه‌های لازم جهت مشارکت شهروندان در اداره امور شهری حرکت از زندگی فردی به سوی زندگی جمعی ...