دوره 9, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • درنگی در حرمت‌آوری ابدی ازدواج در ایام عده از منظر فقه و حقوق خانواده 

  علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل؛ شریفی, عبد الرضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  عقد نکاح به دو شکل عقد نکاح مباشرتی و عقد نکاح وکالتی انجام می‌شود که در بیشتر مواقع عقد نکاح بین زوجین وکالتی است. عدّه، مدت زمان معینی است که زن انتظار می­کشد و تا انقضای آن، عقد نکاح زن ممنوع است. ازدواج در ایام عدّه ...

 • تفاوت زن و شوهر در حق استمتاع در بوته نقد و تحلیل 

  محمدیان, علی؛ احدی, سیف‌اله؛ حقیقت‌پور, حسین (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین‌رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره ...

 • نقش جنسیتی و فراجنسیتی زنان در فتوحات عصر خلفای نخستین 

  روح الهی امیری, زهرا؛ احسانی, حکیمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  ویژگی‌های جنسیتی یکی از مؤلفه‌های مهم در تقسیم وظایف اجتماعی زن و مرد است. ازاین‌رو، نقش مردان در  فتوحات و امور نظامی که در تقسیم‌بندی جنسیتی با جنس آنها منطبق می‌بود بر عهده آنان بوده‌است. پژوهش حاضر با هدف بررسی این ...

 • بررسی حکم وجوب و فوریت انجام حج در بانوان باردار و شیرده 

  میرهاشمی, زهرا سادات؛ ال اسحق خوئینی, زهرا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  حج با حصول شرایطی خاص، فقط یک‌بار بر هر فرد مکلف واجب می‌‌شود که وجوب آن نیز فوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوب و فوریت حج برای بانوان باردار و شیردهی که انجام اعمال حج به‌دلیل شرایط خاص خود یا شرایط طفل و جنین مشقت‌‌آور ...

 • بررسی تطبیقی رشد و پرورش زنان در آراستگی و ناروشنگری آنان در نزاع و مخاصمه، در تفسیر فریقین و پژوهش‌های روان‌شناختی 

  محمدی آشنانی, علی؛ علی اوسط, قدسیه؛ شاکری, مریم (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  برابر دیدگاه اغلب مفسران فریقین، در آیه هیجدهم سوره زخرف که آیه حلیه نامیده می‌شود به ‌دو ویژگی زنان یعنی؛ پرورش در زینت و ناروشنگری در نزاع و خصومت‌ها تصریح شده است. بسیاری از مفسران اهل‌سنت و برخی مفسران شیعی، این دو ...

 • ساخت و بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس ویژگی‌های اخلاقی در زنان 

  خادمی, علی (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس ویژگی‌های اخلاقی در زنان به‌روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان زن شهر ارومیه بود که تعداد 724 نفر از آنها به‌شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای ...

 • شناسایی و تحلیل متغیر های سبک زندگی موثر در حجاب و پوشش زنان بر اساس قرآن و حدیث 

  آقاپور, رضا؛ ربیع نتاج, علی اکبر؛ موسوی, محسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  سبک زندگی اسلامی در قرآن و حدیث دارای متغیر هایی است که امروزه آشنایی با آنها در جامعه اسلامی جهت استحکام خانواده ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل متغیرهای اثرگذار  سبک زندگی در ارتباط با حجاب و پوشش اسلامی ...

 • ترک نفقه در حقوق جمهوری تاجیکستان با رویکرد رویه قضایی 

  بهمنی, ناصر؛ شاکری, ابوالحسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ترک نفقه در حقوق جمهوری تاجیکستان از منظر رویه قضایی و پاسخ به این سؤال که در حقوق تاجیکستان بر چه مبنایی زوج هم می­تواند مستحق گرفتن نفقه باشد؟  به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. با بررسی‌های به عمل ...

 • تحلیل محتوای پژوهش های کیفی با موضوع تعادل کار و خانواده زنان و بررسی چالش های آن با رویکرد اسلامی 

  حسن پور, اکبر؛ جعفری نیا, سعید؛ وکیلی, یوسف؛ کاوئی, مهسا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-03-21)
  مطالعات بسیاری در جهان برای کمک به زنان جهت برقراری تعادل کار و خانواده صورت گرفته که روش پژوهش کیفی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله محتوای پژوهش­های کیفی با موضوع "تعادل کار و خانواده زنان" براساس ...