دوره 7, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیر مخرب تقلبات شیره انگور 

  طاهری گراوند, امین؛ یوسفیان, مجید (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا محسوب می‌شود که با توجه به ضایعات بالای این میوه از آن محصولات جانبی مانند شیره تولید می‌گردد. مهمترین فاکتور کیفی برای شیره انگور، مربوط به خالص بودن آن است، که تولیدکنندگان و مصرف ...

 • بررسی ویژگی‌های ریزپوشانی توام لاکتوباسیلوس پلانتاروم و فیتواسترول با استفاده از روش کواسرواسیون 

  شریفی, سهراب؛ رضازادباری, محمود؛ علیزاده خالد آباد, محمد؛ الماسی, هادی (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  ریزپوشانی توام بیش از یک ترکیب در یک ماتریکس باعث افزایش فعالیت زیستی آن‌ها نسبت به حالتی می‌شود که تک‌تک ریزپوشانی شوند. در این پژوهش ایزوله پروتئین آب‌پنیر (WPI) و صمع عربی (GA) به عنوان مواد دیواره جهت ریزپوشانی باکتری ...

 • تحلیل اکسرژی برای خشک‌کردن شلتوک نیم جوش در خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم 

  کیاپی, علی؛ تقی نژاد, ابراهیم؛ قاسمی ورنامخواستی, مهدی؛ بهرامی, مصطفی (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  تحلیل اکسرژی برای تعیین مقدار بازده و تلفات اکسرژی با استفاده قانون دوم ترمودینامیک انجام می‌شود. در این مطالعه، یک سیستم خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم برای خشک‌کردن شلتوک نیم‌جوش (رقم فجر) موردمطالعه قرار گرفت و ...

 • ریزپوشانی اسانس هل با صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین و بررسی خواص فیزیکی - شیمیایی آنها 

  شهیدی, مصطفی؛ ملاویسی, محمد (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  این تحقیق با هدف ریزپوشانی اسانس هل، مقایسه تأثیر افزودن مالتودکسترین و اینولین به صمغ عربی به عنوان مواد پوشش دهنده و بررسی پایداری و ویژگی‌های ریزکپسول‌های تولیدی صورت گرفت. در این پژوهش کربوهیدرات های صمغ عربی، مالتودکسترین ...

 • بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی 

  شفیع, مهدی؛ خجسته پور, مهدی؛ آق خانی, محمد حسین؛ ترکیان, مهدی (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  گرمایش اهمی، فرآیندی گرمایشی است که با عبور جریان الکتریسته متناوب از داخل ماده غذایی ایجاد گرما می­کند. در این تحقیق، اثر گرادیان­ولتاژ (10، 14، 18 و V/cm22) و نوع الکترود (فولاد زنگ​نزن، آلومینیوم و برنجی) در فرآیند تغلیظ ...

 • کاربردسیستم بینایی ماشین درطبقه‌بندی ازگیل طی دوران رسیدگی در سردخانه 

  زندی, محسن؛ گنجلو, علی؛ بی مکر, ماندانا (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  درجه‌بندی میوه‌ها بر اساس درجه رسیدگی، عمر انبارمانی یا کیفیت ظاهری از اهمیت بالایی برای صنایع، سردخانه‌ها و حتی باغات میوه برخوردار است. پیشرفت‌های اخیر در زمینه سیستم ماشین بینایی فرصت‌های مناسبی برای کاربرد آن در زمینه ...

 • ارزیابی روابط بین آزمون‌های ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (3) 

  چاووشی, مهسا؛ سبزعلیان, محمدرضا؛ کدیور, مهدی؛ ارزانی, احمد (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  ظرفیت نگهداری حلال آرد (Solvent retention capacity)، به عنوان یک ابزار ارزشمند برای اندازه‌گیری خواص عملکردی هر جزء پلی‌مری آرد توسط لوئیس اسلید در اواخر سال 1980 معرفی شد و توسعه یافت. مقادیر SRC به طور معنی‌داری با ترکیبات ...

 • ارزیابی تاثیر نور ماورابنفش بر خواص بیوشیمیایی محتویات داخلی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ 

  محمودی, محمد جواد؛ آزادبخت, محسن؛ اصغری, علی؛ دستار, بهروز (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  امروزه به دلیل استفاده از تخم مرغ به عنوان بسته غذایی کامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم، حفظ کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا تخم مرغ های تازه خریداری شده و پس از قرار گیری نمونه ها تحت پرتو های ...

 • تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی 

  جنتی, سولماز؛ آبدانان مهدی زاده, سامان؛ حیدری, مختار (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  یکی از آزمون‌های غیر مخرب توسعه یافته در تعیین رسیدگی میوه‌ها، تجزیه و تحلیل صدا و همچنین پردازش سیگنال حاصل از اعمال ضربه می‌باشد . لذا در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت‌ و رسیدگی میوه انار یک سامانه ثبت پاسخ صوتی حاصل ...

 • بررسی اثر پیش تیمارهای فراصوت و روش های مختلف خشک کردن بر پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن میوه به 

  نیساری, وحید؛ طباطبائی کلور, رضا؛ متولی, علی (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانIranian Research Organization for Science and Tecgnology, 2020-04-20)
  در پژوهش حاضر ورقه‌های برش‌خورده میوه به پس از اعمال دو پیش‌تیمار فراصوت حمام و پروب (در سه سطح زمانی 10، 20 و min 30) با سه روش جریان هوای گرم (در سه سطح دما 40، 50 و C°60)، مایکروویو (در سه سطح توان 90، 180 و W360) و ...