مرور دوره 2, شماره 1 بر اساس عنوان

 • ارتباط سواد سلامت و سطح فعالیت ورزشی سالمندان زن شهر ارومیه 

  فتحی, فریبرز؛ رضایی صوفی, مرتضی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
  زمینه و هدف: سواد سلامت عبارت است از مهارت‌های شناختی و اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و دانایی افراد برای به دست آوردن و دسترسی به اطلاعات، درک و استفاده از آن‌ها برای ارتقا و حفظ سلامت می‌باشد. فعالیت ...

 • ارزیابی عملکرد دختران دبستانی پایه ششم ابتدایی در خصوص مصرف تنقلات ناسالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی 

  فتحی, اعظم؛ شریفی راد, غلامرضا؛ محبی, سیامک (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
   زمینه و هدف: امروزه به دلیل تغییر الگوهای مصرف غذا، تنقلات بی‌ارزش جایگزین مواد‌غذایی مفید در بین کودکان شده‌اند. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد دانش آموزان دختران دبستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی ...

 • بررسی ارتباط بین سواد سلامت و شاخص توده بدنی در نوجوانان 

  سعیدی, فریده؛ پناهی, رحمن (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
  زمینه و هدف: سواد سلامت، ظرفیت درک و عمل به پیام هایی است که محور قضاوت ها و تصمیمات نقادانه نه تنها در داخل محیط های مراقبت های بهداشتی بلکه در باره سلامت نیز می باشد. رابطه بین سواد سلامت نوجوانان با ...

 • بررسی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در پرستاران مراکزآموزشی درمانی غرب کشوردرسال1395 

  رحیمی, علی؛ احمدیان ماژین, نسیبه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
  زمینه و هدف: سواد سلامت عبارت است از مهارت هایی شناختی و اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی، درک و به کارگیری اطلاعات به طریقی که منجر به حفظ و ارتقاء سلامت آنها گردد. باتوجه به تاثیر ...

 • بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل 

  فولادی, نسرین؛ حضرتی, صادق؛ شعبانی, مسعود؛ نژاددادگر, نازیلا (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
  زمینه و هدف: سواد سلامت، توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن، و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد مسائل سلامتی و بهداشتی می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین سطح سواد ...

 • بررسی میزان سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل 30 تا 40 مشهد 

  توسلی, زهرا؛ نوا, فاطمه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
  زمینه و هدف: رضایت زناشویی، انطباق بین وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار میباشد. مفهوم کیفیت زندگی توسط محققان به شکل های مختلفی تعریف شده است و از عوامل مختلفی همچون ادراکهای شخصی، ...

 • جایگاه سلامت الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی و چشم انداز آینده آن 

  تندیسه بنا, علی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2017-05-22)
  سلامت الکترونیکی،«‌e Health»، یکی از کاربردهای مهم فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در عرصه خدمات عمومی بهداشت و درمان است که پروژه‌های راه‌اندازی آن، در قالب برنامه جامع دولت الکترونیکی و تشکیل جامعه اطلاعات اجرا ...