دوره 15, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت 

  یگانه, یحیی حساس؛ مرادی, محمد؛ اسکندر, هدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج ...

 • محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به‌عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری 

  کردستانی, غلامرضا؛ لنگرودی, حبیب امیر بیگی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  این تحقیق «عدم‌تقارن زمانی سود»به عنوان معیاری برای سنجش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی این معیار بر پایه یک دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده تعریفی از محافظه‌کاری استوار گشته است ...

 • بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی سود 

  بهرامفر, نقی؛ کاردان, بهزاد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت‌های مالی نشان‌دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، سرمایه‌گذاری و سودآوری در ...

 • استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود 

  پور, احمد احمد؛ احمدی, احمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  در این مطالعه از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌ها، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1375- 1384 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ابعاد مربوط ...

 • کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها 

  ‌قائمی, محمد‌ حسین؛ ‌لیوانی, علی ‌جمال؛ ‌بزرگی, سجاد ‌ده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار ...

 • بررسی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان یک متغیر جایگزین ریسک با استفاده از رویکرد اهرمی 

  تهرانی, رضا؛ فلاورجانی, روح اله رهنما (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  در این مقاله برای بررسی قابلیت جایگزینی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای ریسک از یک رویکرد اهرمی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش‌های گذشته، رویکرد و مدل استفاده شده در این تحقیق(رگرسیون تلفیقی)، انتظار می‌رفت که اثر ...

 • نگرش مدیران درباره‌ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1386) 

  فروغی, داریوش؛ شهشهانی, مرتضی میر شمس؛ پورحسین, سمیه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  در این پژوهش نگرش مدیران شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره‌ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری‌های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه‌های ذی‌نفع مورد بررسی قرار گرفته است. بر ...