دوره 16, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد 

  فخاری, حسین؛ تقوی, سید روح الله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر ...

 • رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف 

  کاشانی پور, محمد؛ رحمانی, علی؛ پارچینی پارچین, سید مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  برخی تحقیقات در زمینه مساله نمایندگی به مطالعه‌ نقش سیستم‌های کنترلی در رابطه با مالکان و مدیران پرداخته‌اند. در این تحقیق رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای‌اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف (مکانیسم ...

 • سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت‌ها 

  مدهوشی, مهرداد؛ اصغرنژاد امیری, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی‌باشد و تنها به اندازه‌گیری ترازنامه مالی و دارایی‌های ملموس اکتفا می‌کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می‌آورد و ...

 • ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  سجادی, سید حسین؛ زراء نژاد, منصور؛ جعفری, علیرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیر مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آن‌ها بررسی شده است. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای ...

 • بررسی مقایسه ای توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیر مستقیم 

  پورحیدری, امید؛ ناظمی اردکانی, مهدی؛ محمدی, امیر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  تأثیر روش ارائه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی (روش مستقیم و روش غیرمستقیم) بر توانایی پیش بینی جریان‌های نقدی آتی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع ...

 • رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری 

  ثقفی, علی؛ ابراهیمی, ابراهیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات ...

 • بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه‌کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران 

  ابراهیمی کردلر, علی؛ شهریاری, علیرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-09-23)
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی از نمایندگان هزینه سیاسی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. فرضیه سیاسی بیان می‌دارد شرکت‌هایی که مورد موشکافی بیشتری قرار دارند هزینه‌های به نسبت بیشتری را در مقایسه ...