دوره 8, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 

  باباجانی, دکتر جعفر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-07-23)
  حسابداری واحدهای دولتی و غیرانتفاعی با حسابداری واحدهای انتفاعی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. سازمان های دولتی و غیرانتفاعی دو دسته فعالیت شامل فعالیت های انتفاعی (از نوع بازرگانی) و فعالیت های غیر انتفاعی (از نوع بازرگانی) ...

 • پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم) 

  صادقی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-07-23)
  از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی ‹‹بررسی های حسابداری و حسابرسی›› به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ...

 • بدون عنوان 

  Ph.D.,CPAI, Hossein Nouri, (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-07-23)

 • بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  آزاد, دکتر علی نیکخواه؛ معصومیان, علی محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-07-23)
  چکیده مقاله دستیابی به هدف استفاده بهینه از سرمایه موجود‘ از دیرباز مورد توجه مسؤولین و مدیران سازمان ها بوده است. این امر خصوصاً در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت بواسطه تخصیص مبالغ عمده ای از امکانات موجود‘ مصداق بیشتری ...

 • مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری 

  فرد, احمد ظریف (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-07-23)
  مسأله ابهام و عدم صراحت موضوع بسیاری از مطالعات علمی در رشته های اقتصاد‘ آمار‘ علوم رفتاری‘ روانشناسی‘ فلسفه و علوم سیستم ها بوده است. هدف این مقاله‘ بررسی مسأله "ابهام" و "عدم صراحت" در حسابداری و حسابرسی است. این مقاله ...