دوره 7, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اثرات ارائه صورت های مالی بر قضاوت سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری 

  طینت, دکتر محسن خوش (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهم ترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی،‌ قیمت سهام، بازده سهام،‌ ریسک و غیره بستگی دارد. این تحقیق نقش ذهنیت گرایی سرمایه گذاران در مورد پیش ...

 • بررسی روایی خط مشی بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش سرمایه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

  تهرانی, دکتر رضا؛ فوکلایی, محمدحسین رمضانی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  این تحقیق در راستای آزمون روایی مصوبه مورخ 16/4/1376 شورای بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر افزایش سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس حداکثر تا حد شاخص قیمت خرده فروشی سال گذشته اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...

 • ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت 

  رسولی, ولی الله؛ بهرامفر, دکتر نقی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ...

 • پژوهشهای کاربردی در حسابداری 

  صادقی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی «بررسی های حسابداری و حسابرسی» به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ...

 • قانون ها و قانونماهای حسابداری 

  آزاد, دکتر علی نیکخواه؛ رضازاده, جواد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای،‌ نهادهای قانونگذاری آنها را ...

 • بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  نوروش, دکتر ایرج (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  در این مقاله نتایج رابطه بین استخدام تعداد بیشتر حسابداران آموزش دیده و کیفیت گزارشگری مالی (اعم از صورتهای مالی، گزارش هیأت مدیره به مجموع عمومی صاحبان سهام و یادداشت های پیوست صورت های مالی به همراه گزارش حسابرسی) برشته ...

 • عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام 

  سجادی, دکتر حسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1998-09-23)
  0طبق نظریه بازار کارای سرمایه، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی و اطلاعات منتشره موجود است. تحقیقات زیادی در این زمینه به وسیله بال و براون (1968)، براون،‌ فوستر (1977)،‌ مرتون میلر (1981)،‌ بیور کلارک و رایت، بیور، ...