دوره 23, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران 

  سرلک, نرگس؛ محمدی, مهدی؛ گرامی راد, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران و موانع آن است. جامعۀ آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه‎های دولتی و شاغلان حرفۀ حسابداری، شامل مدیران مالی یا حسابرسان شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس ...

 • تأثیر توانایی‌های مدیریت بر رابطۀ بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت 

  مشایخی, بیتا؛ عظیمی, عابد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی‌های مدیریت، به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده بر رابطۀ بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به‎کمک داده‌های 107 شرکت از هفت صنعت ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)

 • ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد 

  موسوی شیری, سید محمود؛ پیشوا, فاطمه؛ خلعتبری, حسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه‎کاری و سرمایه­گذاران نهادی است که بر اساس قانون بنفورد محاسبه می­شود. بدین منظور، نخست شرکت­های نمونه که از بین شرکت­های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق ...

 • بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود 

  قائمی, محمد حسین؛ تقی‌زاده, مصطفی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات از جمله عواملی هستند که از طریق آنها می‌توان تأثیر محیط اطلاعاتی شرکت را در کشف قیمت سهام شرکت‎ها بررسی کرد. شرکت‎هایی که اطلاعات عمومی کمتری دارند و سهامداران به‎صورت محرمانه از اخبار ...

 • تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان 

  برادران حسن زاده, رسول؛ پاک مرام, عسگر؛ حسین بابایی, قادر؛ فریادی بناب, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  حسابرسی صورت‎های مالی، ابزاری برای کاهش مخاطرۀ سرمایه‎گذاری‎ها و بهبود کیفیت تصمیم­گیری درون‎سازمانی و برون‎سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرس است. دورۀ زمانی پژوهش ...

 • بررسی رابطۀ بین دو بُعد شکاکیت و بی‌طرفیِ تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس 

  رجبعلی زاده, جواد؛ حصارزاده, رضا؛ باقرپور, محمد علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  تردید حرفه‌ای در زمرۀ مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابرسی قرار دارد، زیرا مفهوم یادشده به طور عمده‌ای بر قضاوت‌های حسابرسی اثرگذار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ابعاد تردید حرفه‌ای (شامل بُعد بی‌طرفی و بُعد ...

 • تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام 

  ابراهیم کردلر, علی؛ جوانی قلندری, موسی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)
  در این پژوهش، افزون‎بر بررسی تأثیر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام، تأثیر تخصص صنعتی حسابرس بر اثر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام نیز بررسی شده است. همزمانی قیمت سهام، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات ...

 • صفحه آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-08-22)