دوره 22, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام 

  فدائی‌نژاد, محمد اسماعیل؛ شهریاری, سارا؛ سلیم, فرشاد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک ـ شولز و مرتون، طی دورۀ زمانی 1380 تا 1391 است. این ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)

 • بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری‎شده 

  گرد, عزیز؛ محمدی, منصور؛ گلدوست, مجید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با مدیریت منابع نقدی شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1386 تا 1392 است. نقش حاکمیت شرکتی هدایت و کنترل شرکت به‎منظور کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران ...

 • بررسی تأثیر اطمینان بیش‌از‌حد مدیریت بر محافظه‌کاری؛ با در نظر گرفتن نظارت بیرونی 

  خدامی پور, احمد؛ دُری‌سده, مصطفی؛ پوراسماعیلی, آزاده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  در راستای تجزیه‎وتحلیل نقش ویژگی‌های رفتاری مدیران در گزارشگری مالی شرکت‌ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش‌از‌حد مدیریت بر هر دو نوع محافظه‌کاری مشروط و نامشروط، با توجه به نقش تعدیل‎گر نظارت بیرونی می‌پردازد. برای ...

 • بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر 

  ساعی, محمدجواد؛ لاری دشت بیاض, محمود؛ فاتح گوش, حسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  همزمان با افزایش پژوهش‌های داخلی در زمینۀ حسابرسی طی دهۀ اخیر، حوزه‌های مطالعۀ مختص به آن نیز متنوع شده است. نوع‌شناسی تحقیقات علمی ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا ضمن سازماندهی دانش در زمینه‎ای خاص، برای درک روابط بین موضوعات ...

 • بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  انواری رستمی, علی اصغر؛ محمدی شاد, زهره؛ معروفی, احمدرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  اثر چرخ‎دنده­ای زمانی رخ می­دهد که انحراف مساعد (نامساعد) از عملکرد بودجه‎‎شده، موجب افزایش (کاهش) عملکرد بودجه‎شدۀ دورۀ آینده ­شود. هدف این مقاله، بررسی وجود اثر چرخ‎دنده­ای در سود بودجه‎شدۀ شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس ...

 • نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکنندۀ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخۀ عمر 

  تقی زاده خانقاه, وحید؛ زینالی, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکنندۀ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در مراحل چرخۀ عمر است. در این راستا 110 شرکت با روش نمونه‌گیری حذفی برای ...

 • طراحی و تحلیل بازی استراتژیک مدیر ـ سهامدار: به‎کارگیری نظریه‌های بازی، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی 

  عرب کیاسری, محسن؛ عبدی, سامان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)
  تعارض و همکاری یکی از مسائل ویژۀ رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها و... است که هنگام تعامل با دیگران پدیدار می‎شود. مدیران و سهامداران به‎منظور حداکثرسازی منافع و حفظ همکاری، به اعمال مدیریت سود و حاکمیت شرکتی دست می‎زنند یا به ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2015-08-23)