دوره 13, شماره 26

 

ارسال های اخیر

 • نقدی بر شرح دیوان خاقانی 

  نیکوبخت, ناصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده خاقانی شروانی از شاعران پرآوازة قرن ششم هجری است که به تبع شاعران هم‌عصر خود در رعایت سبک فنی مصنوع و الزام به آوردن غالب اطلاعات و اصطلاحات علمی، معارف دینی، تاریخ، اسطوره، باورهای عامیانه، و ... گوی سبقت از ...

 • بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان 

  واعظ برزانی, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته‌های ‌‌‌مرتبط تدریس می‌شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری ...

 • نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر 

  اسکندری, مصطفی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده در این مقاله پس از معرفی کتاب و ذکر نقاط قوت آن در سه محور به ارزیابی آن پرداخته شده است: 1. کاستی‌های روش‌شناختی: شامل تعریف‌نکردن مفردات موضوع، بی‌توجهی به سنت معصومان، و رعایت‌نکردن تعادل در بحث؛

 • بنیان‌های معرفت‌شناسانه و ادبی در ناهمخوان‌نماهای سنایی 

  فضیلت, محمود (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده ناهمخوان‌نمایی یا پارادوکس نه‌تنها یک صنعت بدیعی یا تصویر شعری که اصطلاح و مفهومی منطقی، فلسفی، و جهان‌شناختی است و در آثار ادبی و بلاغی گذشته به سبب یکسان‌انگاری با برخی آرایه‌های ادبی، از جمله با استعاره، ...

 • نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر 

  قبادی, حسینعلی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده «نقد و تحلیل» آثاری که به نحوی با مباحث و سرفصل‌های دروس دانشگاهی تناظر و تناسب دارند، از مؤثرترین کوشش‌های علمی دانشگاهی می‌تواند به‌شمار آید و از مصادیق بارز اثربخشی نقد ادبی است که برای جامعۀ فعال علمی یک ...

 • بررسی و نقد کتاب اصول برنامه‌ریزی درسی 

  دالوندی, شراره (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده هدف از نقد کتاب‌ها بالابردن کیفیت آن‌ها و آگاهی بیش‌تر و بهتر دانشجویان و خوانندگان آن‌هاست. برنامه‌ریزی درسی یکی از درس‌های تخصصی گروه علوم تربیتی است، ولی متأسفانه در این زمینه منابع زیادی نداریم؛ اکثر کتاب‌هایی ...

 • ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران 

  مکیان, سیدنظام‌الدین؛ لطفی, عزت‌الله؛ پاک فطرت, محمدجواد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2013-05-22)
  چکیده پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی‌تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی‌ها و نقاط قوت آن‌ها بستگی بسیار دارد. ...