دوره 05, شماره 18

 

ارسال های اخیر

 • ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور 

  ادابی, علی (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  قاچاق انواع و اقسام مختلفی دارد که ارتکاب هر کدام آثار متفاوتی بر جای می گذارد. بر مبنای آثاری که بر هر کدام از جرایم مربوط به قاچاق مترتب است، قانونگذار مبادرت به تعیین مجازات و کیفر کرده است. از جمله مجازات هایی که در ...

 • شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی 

  بهزاد لک (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  فضای سایبر فضایی است که با جذابیت های ارتباطی خود روزانه بر مخاطبان آن افزوده می شود. این فضا با استفاده از ابزار پرقدرتی همچون اینترنت زندگی انسا نهای کنونی را متحول کرده و مخاطبان بس یاری در سراسر دنیا به انگیزه های ...

 • بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان 

  همتیار, عبدالحمید (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازا تها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب میشوند. همچنین قضات نیزبا ...

 • مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ 

  جهانی, بهزاد (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  دفاع دربرابر دشمن که امری فطری است و ریشه در درون انسان دارد، از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است؛ اما در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری اتفاق نظر وجود ندارد. ...

 • نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل 

  جوان جعفری, عبدالرضا؛ خدادادی, بهمن (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  نظارت بر مجرمان در پرتو نهادها و سازوکارهای آن امروزه به عنوان یکی از مسائل قابل تامّل و مهم در نگاه جرم شناسان، حقوقدانان، عالمان علوم اجتماعی و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مطرح شده است. اهمیت آن در نگاه عاملان دستگاه ...

 • عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی 

  بیابانی, غلامحسین (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  مستندسازی صحنه های جرم از طریق عکاسی، سنگ بنای هر گونه تحقیقات جنایی است. به تصویر کشیدن کامل و دقیق صحنه جرم اقتضا می کند که عکاس صحنه جرم به طور متفکرانه و هدفمند عکس هایی درست و دقیق از محل و شواهد بگیرد. عکسها بین ...

 • مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید 

  طالبیان, حسین (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  مصرف مشروبات الکلی میتواند منشأ بسیاری از جرایم خشن و اتفّاقی همچون قتل، تجاوز و سرقتهای مسلحانه باشد و ناهنجاری های اجتماعی زیادی را در جامعه و خانواده ها به عنوان ارکان اساسی یک ملت به وجود آورده؛ بنابراین خطر قاچاق ...

 • معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف 

  فرجیها, محمد؛ باقر مقدسی, محمد؛ آقایی, امین (پلیس آگاهی ناجا, 2012-03-20)
  بازرسی یا تفتیش از جمله اختیاراتی است که در راستای کشف جرم و گردآوری ادله به مأموران پلیس داده شده است. بازرسی می تواند به صورت بازرسی بدنی، منزل و وسایل نقلیه انجام شود. به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در ...