دوره 06, شماره 23

 

ارسال های اخیر

 • بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) 

  النقی پور, رسول؛ علیزاده, اکبر؛ شامی قره باغ, اکبر (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  امروزه توسعه فناوری و گسترش ارتباطات و تحول چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرفی وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها در امر صادرات و واردات، ...

 • تحلیل جرم شناسی اختلاس 

  سلیمانی, سجاد (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  جرم اختلاس از جرایمی است که به سبب نقض اعتماد موجود مابین سازمان(دولت یا نهادهای خصوصی) و کارمندان، هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان ها و در کل سیستم اقتصادی کشورها تحمیل می کند. پیچیده و فنی ...

 • مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان 

  مصطفایی, یحیی (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  مطالعات تطبیقی در حقوق کیفری و میان نظام های مختلف ، از آن جهت حائز اهمیت استکه حقوق جزایی هر کشور در بردارنده عالی ترین ارزش های آن جامعه می باشد. فلذا تردیدی نیست که قوانین هر کشوری مخصوصاً در زمینه جرایم علیه تمامیت ...

 • اهداف و قلمرو جر م انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع 

  باقرزاده گان, امیر؛ میرزایی, محمد (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  با تصویب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 قانون گذار از یک سو، سوء استفاده و خرید و فروش امتیازات و تقلب در توزیع کالاهای خاص را جرم انگاری نمود و از سوی دیگر بر ممنوعیت «تحصیل ...

 • علل بروز و گسترش قاچاق کالا 

  طالبیان, حسین (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  امروزه توسعه فناوری ها، گسترش ارتباطات و تحوّل چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، باعث همگرایی و در نتیجه گسترش فرهنگ مصرفی در جوامع شده است. این در حالی است که وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشی از ...

 • تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ 

  رضا رفیعی, حسن؛ رفیعی, هادی (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  سرقت از جمله جرایم مهم و شایعی است که از مصادیق بارز نا امنی به حساب می آید.این جرم علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند. نظر به اجتناب ناپذیری نقش خودرو در زندگی امروز بشر، سرقت آن ...

 • بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود 

  ابراهیمی قوام, صغری؛ توکلی, راحله (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  این مطالعه با هدف بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه اخیر بر اساس مستندات موجود و از طرفی با هدف تعیین وضعیت جمعیت شناختی قاتلان وقربانیان آنها انجام شد.در این راستا روش مورد استفاده ...

 • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری 

  پورشکیبایی, پریوش؛ جهانی, بهزاد (پلیس آگاهی ناجا, 2013-06-22)
  اندیش ��ه قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، اندیشه ای است نوین که هنوز مورد قبول همه قانو نگذاران جهان قرار نگرفته است؛ ولی اکثر کشورهای پیشرفته مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران این امر یکی ...