دوره 1389, شماره 17

 

ارسال های اخیر

 • پارادایم های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم 

  افراسیابی, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  پیشگیری وضعی از جرم شامل 25 نوع تکنیک پیشگیرانه است که با تغییر در وضعیت های پیش جنایی مانع از وقوع جرم می شود. می توان بیان داشت این تکنیک ها، که همگام با تحولات در حوزه ی بزهکاری و نظریات جرم شناختی کامل شده اند، بر مبنای ...

 • معامله اقرار در پلیس ایران 

  یوسفی مراغه, مهدی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  کشف جرم در نظر پلیس و عامه مردم زمانی است که متهم یا مظنونِ به ارتکاب جرم، توسط پلیس دستگیر و به بزه انتسابی اقرار و اعتراف نماید. این سنت و عرف جاری در نهاد پلیس باعث می شود تا دست اندرکاران پلیس در راستای ارتقای آمار ...

 • پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریک 

  شاملو, باقر؛ موسی زاده, مهدی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  یشگیری از تکرار جرم نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب در جهت شناسایی عواملی می باشد که در بازگشت فرد مجرم به رفتار جنایی موثر است. در این راستا تاثیرگذاری بر عوامل محیطی، اجتماعی و فردی در جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، ...

 • پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در معرض خطر در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات انگلستان 

  حاجی تبار فیروزجایی, حسن (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  به طور کلی، کودکان به لحاظ شرایط خاص جسمانی و روانی و عاطفی در معرض انواع سوء استفاده ها و بزه دیدگی ها قرار دارند؛ اما برخی از کودکان و نوجوانان صرف نظر از شرایط مذکور، به خاطر قرار گرفتن در موقعیت ها و اوضاع و احوال ...

 • پیشگیری از بزه دیدگی سایبری 

  مالمیر, محمود؛ زررخ, احسان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  زه دیده شناسی سایبری پدیده ای پیچیده و نوین است که اندک زمانی از طرح بحث آن در میان حقوق دانان می گذرد و هنوز در مراحل ابتدایی خویش به سر می برد. شناخت زمینه های بزه دیدگی و علل آن از مهم ترین مباحث جرم شناسانه امروز در ...

 • ارزیابی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر 

  صلح چی, محمدعلی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  مایت از حقوق اطفال در حوزه های مختلف مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. یکی از این حوزه ها مقررات آیین دادرسی کیفری است. آیین دادرسی کیفری ویژه ی کودکان تابع معیارهای خاصی است. قانون گذار ملی به منظور حمایت از کودکان و ...

 • حریم خصوصی، فضای مجازی و چالش های پیشگیرانه فراروی ناجا 

  آقا بابایی, حسین؛ عباسی, مراد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-12-22)
  در بیشتر کشورها، وظیفه ی اصلی پیشگیری از جرم به عهده پلیس است. در ایران نیز طبق بند (ه) ماده ی (4) قانون تشکیل ناجا، مصوبِ 1369 مجلس شورای اسلامی، وظیفه ی «پیشگیری از وقوع جرم» بر عهده ی ناجا قرار داده شده است. در حال حاضر، ...