مرور دوره 7, شماره 24 بر اساس عنوان

 • الزامات نظامی- امنیتی دریای خزر از منظر تاریخی: از دوران صفویه تا کنوانسیون 2018 آکتائو 

  کرمی, موسی؛ شکیب نژاد, احسان (پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, 2020-05-21)
  اِعمال قدرت و استفاده­ی نظامی-امنیتی از دریای خزر، به­ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چالشی جدی برای امنیت کشورهای پیرامون آن و از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. نظر به اهمیت تاریخچه­ی انتظامی-امنیتی دریای خزر ...

 • سامانه‌های پدافندی شهر ساسانی اردشیر خوره 

  صالحی, داود؛ کوهستانی, حسین؛ منصوری, طاها (پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, 2020-05-21)
  موضوع امنیت در شهر­ها و مرز­های دوره ساسانی بسیار پیچیده است بدیهی است که تامین امنیت در هر کشوری با توان داخلی بنیادی­ترین اصل استقلال آن محسوب می­شود. ساسانیان نیز از این امر مستثنا نبوده و جهت برقرای امنیت بر توان نیروی ...

 • فنون رزم و تجهیز سپاه در رویکردهای نظامی تیمور 

  دین پرست, ولی (پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, 2020-05-21)
  تیمور در طول سی سال حکومت خود به لشکرکشی‌های متعددی پرداخت و در اغلب جنگ‌ها بر دشمنان پیروز شد. او بر توقتمش خان فرمانروای اردوی زرین، حاکمان مغولستان، سلطان بایزید اول عثمانی، ممالیک مصر و غیره غلبه کرد. وی با به‌کارگیری ...

 • مسئلۀ ترور در دوران مشروطه و تأثیر ترور شجاع نظام مرندی در تحولات آذربایجان 

  حسینی, سجاد؛ آقازاده, جعفر؛ آرمون, حمیده؛ جسینی صدر, علیرضا (پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, 2020-05-21)
  جلوس محمدعلی شاه قاجار بر سریر سلطنت موجب افزایش تقابل بین مشروطه‌خواهان و مستبدین شد. در این مجادله، وزنۀ مستبدین دولتی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی بر قوای آزادی‌خواه مردمی سنگینی می‌کرد. بدین جهت مشروطه‌خواهان ...

 • مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه 

  موسوی دالینی, جواد؛ رحیمی کیا, صادق (پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, 2020-05-21)
  برقراری نظم و امنیت شهرها در نگاه اول یک وظیفه انتظامی محسوب می­شود که جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را در برمی‌گیرد. حکومت­های مستقر در ایران برای آن‌که بتوانند جامعه خود را تحت نظم و امنیت درآورند و سلطه ...

 • پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری 

  عبادی جامخانه, رضا؛ حسنپورآزاد, پیمان؛ نوروزی, خدیجه (پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, 2020-05-21)
  آفات کشاورزی به گیاهان یا جاندارانی گفته می‌شود که با ازدیاد آن‌ها در مزرعه و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از محصول، باعث کاهش کمی یا کیفی محصول شده و رابطه مستقیمی با مقوله امنیت اقتصادی- اجتماعی در طول تاریخ حیات جامعه ...