دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب زمینی 

  رشادصدقی, علی؛ یوسف زاده طاهری, محمدرضا (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  سوسک برگخوار سیب‌زمینی (سوسک کلرادو) یکی از مهمترین آفات غیر بومی سیب‌زمینی استکه از بدو ورود در غیاب دشمنان طبیعی بومی خود، مشکلاتی جدی در مناطق آذربایجان شرقی و اردبیل به­وجود آورده است.  برای تدوین راهبرد کنترلی مناسب ...

 • اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن 

  کیانی, حسین؛ ابراهیم زاده موسوی, سیدمحمدعلی؛ رضوی, سیدهادی؛ یارمند, محمدسعید؛ دینی, علی (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  دوغ، یک نوشیدنی لبنی بومی است و در صنعت غذایی کشور اهمیت فراوانی دارد اما اطلاعات چندانی در مورد خواص مختلف این محصول در دست نیست.  در این تحقیق، خواص جریانی و توزیع اندازة ذرات کلوئیدی پروتئینی دوغ بدون چربی تهیه شده از ...

 • ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای 

  رمضانی اعتدالی, هادی؛ لیاقت, عبدالمجید؛ عباسی, فریبرز (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  ضریب زبری مانینگ از مهمترین پارامترها در طراحی و ارزیابی آبیاری سطحی است.  با وجود اهمیت زیاد این پارامتر، تخمین آن در آبیاری سطحی­ و به خصوص در آبیاری جویچه­ای، بسیار دشوار است.  در این تحقیق، برای تخمین ضریب زبری مانینگ ...

 • اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد 

  رحیم زاده, رضا؛ شریفی مالواجردی, احمد؛ جوادی, ارژنگ (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  در این تحقیق به منظور دستیابی به روش خاک‌ورزی مناسب برای زراعت نخود دیم، هشت روش خاک‌ورزی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به روش آماری استریپ پلات در سه تکرار به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه مورد بررسی ...

 • تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم 

  عسکری اصلی ارده, عزت اله؛ روزگار, محمدرضا (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  خواص اصطکاکی دانه­ها و به خصوص گندم نقش مهمی در تعیین مشخصات مخازن، مجاری انتقال، خشک­کن­ها، سیلوها و تجهیزاتی دارد که این دانه­ها در آن جریان دارند.  در این تحقیق به بررسی ضریب اصطکاک داخلی و زاویة استقرار دانة 3 رقم ...

 • تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) 

  زمانی, داوود محمد؛ مینایی, سعید؛ علیمردانی, رضا؛ الماسی, مرتضی؛ شفیع خانی, حمیدرضا (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  در این مقاله، روش تهیة نقشة رقومی مدیریتی به منظور به­کارگیری در سامانة کاربرد میزان متغیر (VRA) علف­کش  پیش رویشی سیانازین (بلادکس) ارائه شده است.  هدف از این تحقیق، توسعة روشی دقیق برای تهیة نقشه­های رقومی مدیریتی کاربرد ...

 • ارزیابی مدل های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت های مختلف آبیاری 

  امیری, ابراهیم؛ کاوسی, مسعود؛ کاوه, فریدون (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2009-11-22)
  مدل­های ORYZA2000، SWAP، و WOFOST رشد و توسعة برنج را در شرایط تولید پتانسیل و کمبود آب شبیه‌سازی می‌کنند.  برای ارزیابی مدل­ها، تحقیقی در مزرعة تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 مدیریت ...