نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمقرنسی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorگائینی, دکتر عباسعلیfa_IR
dc.contributor.authorگودرزی, دکتر محمودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:33:16Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:33:16Z
dc.date.available1399-07-09T09:33:16Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:33:16Z
dc.date.issued2004-06-21en_US
dc.date.issued1383-04-01fa_IR
dc.identifier.citationمقرنسی, مهدی, گائینی, دکتر عباسعلی, گودرزی, دکتر محمود. (1383). بررسی ارتباط بین در صد چربی و وزن بدون چربی ( LBM ) بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون ( کلسترول و تری کلیسیرید و LDL,HDL ) در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند. حرکت, 20(20)fa_IR
dc.identifier.issn1563-3306
dc.identifier.urihttps://joh.ut.ac.ir/article_10312.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/363924
dc.description.abstractهدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین در صد چربی و وزن بدون چربی LBM بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند بود به این منظور تعداد 31 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی در دامنه سنی 27-20 سال به طور داوطلبانه انتخاب شدند جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر از آزمودنی ها 5 میلی لیتر خون جهت تعیین میزان چربی ها و لیپوپروتئین های خون گرفته شد سپس به وسیله کالیپرچربی زیرپوستی افراد اندازه گیری شد و در صد چربی محاسبه گردید در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت بین چربی زیر پوستی ناحیه سه سر باز و با میزان کلسترول و LDL خون آزمودنی ها رابطه خطی معنی داری وجود داشت از طرفی بین چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو و با میزان تری کلیسیرید و HDL خون آزمودنی ها رابطه خطی معنی داری وجود نداشت ولی بین وزن بدون چربی بدن با میزان LDLخون آزمودنی ها رابطه خطی معکوس و معنی داری وجود داشت و بین وزن بدون چربی دن با میزان تری کلیسیرید و کلسترول HDL خون آزمودنی ها رابطه خطی معنی داری به دست نیامد با بررسی یافته ها ی حاصل از این پژوهش به نظر می رسد با اندازه گیری چربی زیر پوستی قسمت های مختلف بدن و وزن بدون چربی بدن LBM شاید بتوان تا حدودی سطح و تغییرات چربی ها و لیپوپروتئین های خون را پیشگویی کردfa_IR
dc.format.extent295
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده تربيت بدني دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofحرکتfa_IR
dc.relation.ispartofHarakaten_US
dc.subjectتری گلیسیریدfa_IR
dc.subjectدرصد چربی بدنfa_IR
dc.subjectکلسترولfa_IR
dc.subjectوزن بدن چربی LBMfa_IR
dc.titleبررسی ارتباط بین در صد چربی و وزن بدون چربی ( LBM ) بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون ( کلسترول و تری کلیسیرید و LDL,HDL ) در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume20
dc.citation.issue20


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد