دوره 8, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی 

  ایمنی, معصومه؛ باقری, احمد؛ رحمان ستایش, محمد کاظم (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  در حکم به وجوب حجاب، فقیهان به آیات‌ و روایات وارده استناد جسته‌اند که مورد مناقشه واقع شده‌ است. جنبه‌ای که کمتر مورد مداقه علمی قرار گرفته، این است که آیا مسأله پوشش مطلوب شرع و حکم وجوب آن، رفتاری شخصی و وابسته به‌اراده ...

 • تحلیل و ارزیابی ادلۀ فقهای امامیه پیرامون مرجعت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری 

  ساسانی, فرشته؛ میراحمدی, عبدالله (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از مسائل پرچالشی است که از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان بوده است. مرجعیت زنان از مناصب پرچالش اجتماعی مرتبط با حوزه دین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آراء مفسران و فقیهان موافق و مخالف مرجعیت زنان ...

 • تحلیل فقهی موارد منع و جواز ختنه‌ دختران با تأکید بر فقه امامیه 

  غلامی, علی؛ مقدمی, ندا (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  ختنه دختران رسمی فرهنگی است که در جوامع مختلف انجام می‌شود. این رسم بر اساس یافته‌های سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر انواعی بوده که در برخی مواقع ممکن است منجر به آسیب‌های جسمانی و روانی به دختران شود که این موضع ناقض حقوق ...

 • تأثیر حمایت قانونی از زنان شاغل در دوره بارداری و شیردهی بر تمایل ایشان به فرزندآوری 

  ثمنی, لیلا؛ کوه پیما رونیزی, زهرا؛ کوه پیما رونیزی, سمیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  بررسی سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از جمله شاخص‌های مهم در مسئله جمعیت است و کاهش باروری موضوعی نگران‌کننده در برخی کشورهاست. براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حمایت‌های قانونی بر تمایل زنان شاغل به ...

 • نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه‌های موافق و مخالف کنترل جمعیت 

  ترکاشوند, احسان؛ قره باغی, حسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ادله برون‌دینی و درون‌دینی در مورد کثرت جمعیت انجام شد و با تشریح و تبیین آیات و روایات، مبانی نظری افرادی که معتقد به ضرورت کاهش و کنترل جمعیت هستند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.یافته‌های ...

 • مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه های روانشناختی اسلامی بر دلزدگی زناشویی زوجین 

  هاشمی باباحیدری, سید نجف؛ احمدی, رضا؛ شریفی, طیبه؛ غضنفری, احمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه‌های روان‌شناختی اسلامی بر دلزدگی زناشویی زوجین، به‌روش نیمه‌آزمایشی (با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه) انجام ...

 • پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی 

  روشنی, شهره؛ باستانی, سوسن؛ غروی نائینی, نهله (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش به روش کیفی از نوع  تحلیل محتوا انجام شد و اطلاعات آن با استفاده از مصاحبه عمیق با 60 نفر از زنان متأهل ساکن شهر تهران که با ...

 • تأملی در لزوم عده بر مطلقه عقیم 

  دهقان نژاد, رضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-06-21)
  در نظام حقوقی اسلام وقوع طلاق آثار متعددی را برای مطلّق و مطلّقه ایجاد می‌کند که یکی از این آثار، لزوم عدّه نگه‌داشتن برای برخی از مطلّقه‌هاست. مشهور فقها با استناد به آیات و روایات مربوطه برای سه گروه از مطلّقه‌ها (مطلّقه ...