دوره 26, شماره 18

 

ارسال های اخیر

 • تاثیر منابع تاریخی اهل سنت در مطالعات سیره شناسی ائمه؛ (مطالعه موردی سیره امام سجاد(ع) و تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر) 

  میرزایی نوکابادی, عباس؛ صفری فروشانی, نعمت الله (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  توجه به منابع تاریخی در مطالعات سیره شناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابعی که جایگاه کمتری در حوزه تولید میراث مکتوب میان شیعیان را به خود اختصاص داده است. در مقابل اهل سنت، نسبت به نگارش متون تاریخی توجه جدی تری از ...

 • القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌ها 

  نصراله زاده, سیروس؛ گرشاسبی, اشکان (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  یکی از مهم‌ترین و در دسترس‌ترین منابع برای شناخت و مطالعه ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و هنری دوران اشکانی، سکه‌های باقی‌مانده از آن دوره است. کتیبه‌ها و عنوان‌های درج‌شده بر سکه‌های اشکانی، که غالباً به زبان یونانی نوشته ...

 • تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی 

  فیاض انوش, ابوالحسن؛ کجباف, علی اکبر؛ مهدی راونجی, غلامرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  تاریخ نگاری و تاریخ نگری دوره صفوی بر پایه کاربستی از عناصر معرفتی بر آمده از مقتضیات فرهنگی آن دوره بسط و گسترش یافت. اندیشه غالب در آثار مورخان این عصر را می توان نوعی حکمت الهیاتی خواند که از سوئی برآمده و متاثر از مذهب ...

 • البدء و التاریخ؛ روایت/تفسیری از بافتار فکری جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری 

  صیامیان گرجی, زهیر؛ موسوی سیانی, سعید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  کارکرد منابع تاریخی قرون متقدم اسلامی در تعین‌بخشی به تصور مسلمانان دوره‌های مختلف از سنت اسلامی و تعریف راست کیشی اسلامی موجبات اهمیت نقد تاریخی این متون می‌شود. مسئله مقاله حاضر بررسی این وضعیت در البدء و التاریخ به‌عنوان ...

 • روایت اصلاح طلبان فرارودی قرن بیستم ازشرایط جامعه اسلامی عصر تزاری (مطالعه موردی: آثارعبدالرئوف فطرت بخارائی) 

  ابراهیمی, سیده فهیمه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  جریان اصلاح طلبی در فرارود ابتدای قرن بیستم، همچون دیگر قطعات دنیای اسلام واکنشی بود به فلاکت پیش آمده در این سرزمین. تلاش برای باوراندن این وضعیت به ارکان جامعه، به همراه رویکردی علت شناسانه و ارائه راهکارهایی برای رهایی ...

 • تأملی بر جایگاه رویکرد جهانی در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  رضوی, ابوالفضل؛ صلاح, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  اسلام به عنوان دینی دارای داعیه جهانی، اهتمام ویژه ای به تاریخ داشت و این مهم در رونق تاریخ نگاری اسلامی سهم بسزا داشت. شرایط تاریخی حاکم بر قلمرو اسلامی نیز گستره جغرافیایی، جهان‌نگری و ترکیب قومی و جمعیتی فراوانی در خود ...

 • بازتاب تغییر دیدگاه های مذهبی در تواریخ عمومی دوره صفویه 

  علیزاده مقدم, بدرالسادات (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-12-21)
  از جمله ادوار درخشان تاریخ ایران دوره صفویه است . در این برهه تاریخ ایران شاهد تحول بزرگی در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی بود. در این دوره صفویان با اعلام رسمیت یافتن تشیع نه فقط از توان ایدئولوژی پویایی تشیع جهت سلطه ...