دوره 22, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • تاریخ خوارزم محمودبن محمد خوارزمی:تاریخ محلی با رویکردی فرهنگی- دینی 

  کاظم بیکی, محمدعلی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  تاریخ‌های محلی نایافته‌ی ایرانی فراوان است، هر چند که مطالعات درباره‌ی تاریخ‌نگاری در ایران بر تاریخ‌های محلی موجود و نیز اقسام آن متمرکز بوده است.پژوهش حاضر به مطالعه‌ی تاریخ خوارزم اثر مفقود محمودبن‌محمد خوارزم (د568 ق) ...

 • درآمدی بر بازشناسی تاریخ‌نگاری منصوره اتحادیه 

  قنبری مله, زهرا؛ رحمانیان, داریوش (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  توجه به تاریخ‌نگاری زنان و پرداختن به ریشه‌های تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری مورخان زن، یکی از مباحث مهم معرفت‌شناختی در حوزه‌ی پژوهش‌های تاریخی به شمار می‌رود و در این منصوره اتحادیه بانوی مورخی است که در معرفی کتاب‌ها و شناسایی ...

 • تاریخ نگاری شمس‌الحسن و وجوه اشتراک آن با دو اثر متأخر خود(ظفرنامه‌ی یزدی و جامع‌التواریخ حسنی) 

  رستمی, فاطمه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  یکی از ویژگی‌های تاریخ‌نگاری دوره‌ی تیموری حکومت‌محوری آن است.اگرچه این رویکرد به ظاهر تداوم اقدام‌های مورخان دوره‌های قبلی است؛ اما بررسی متون این دوره نشان می‌دهد که انگاره‌های موجود در جامعه‌ی عصر تیموری و نیاز شدید ...

 • مکتب آنال، جامیعت فکری مورخ یا دترمینسیم محیطی 

  پرگاری, صالح؛ پروین, نادر؛ سلیمانی یان, مسلم؛ امینی, زلیخا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  محققان در اطلاق عنوان «جامعیت فکری» یا «انقلاب در تاریخ‌نگاری» به مورخان مکتب آنال دچار نوعی پیش‌داوری شده‌اند؛ زیرا توجه بیش از اندازه‌ی مورخان مکتب آنال به ساختارهای محیطی و جغرافیایی‌ و گاه اجتماعی در آثار برجسته‌ی ...

 • آسیب‌شناسی پژوهش‌های سکه‌شناختی در ایران:مطالعه موردی سکه‌های ایران باستان 

  برومند, صفورا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  سکه‌شناسی از دانش‌های مکمل مطالعات تاریخی به شمار می‌رود که کاربرد آن حداقل از حدود صد سال گذشته مورد تأیید پژوهشگران باستان‌شناس، تاریخ‌دانان، مورخان تاریخ هنر و دانش‌های مرتبط دیگر بوده است.سکه‌ها به دلیل مقاومت فلز به ...

 • تاریخ هخامنشی در منشور کورش 

  قدرت دیزجی, مهرداد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2012-11-21)
  به سبب گسست در تاریخ‌نگری ایرانیان که با یورش مقدونیان پیش آمد، آنچه امروز از تاریخ هخامنشی می‌دانیم، بیشتر بر پایه‌ی مدارکی است که در کاوش‌های دو سده‌ی گذشته به دست آمده است.در این میان، منشور کورش بزرگ نخستین نوشته از ...