تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اثر تعدیل‌کنندۀ نوسان بازار مالی بر رابطۀ میان میانگین -واریانس بازده سهام 

  محمدی, محمد؛ عظیمی یانچشمه, مجید؛ فرهادی, مریم؛ فولادی, مسعود (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  نوسان بازار مالی یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری خطر در بازار است که تأثیر مهمی در تصمیم سرمایه‌گذاران جهت سنجش خطر، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و قیمت‏گذاری دارد و دغدغه مشترک تنظیم‏کنندگان مقررات دولتی، سرمایه‌گذاران و بازارهای ...

 • ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌ های بازار سرمایه 

  عسکرزاده, عزیزاله؛ صالحی, اله کرم؛ ملاعلیزاده زواردهی, صابر؛ تهرانی, رضا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  هدف: هدف این پژوهش ارزیابیِ ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌های بازار سرمایه می‌باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه در دسته پژوهش‌های توسعه ای و از نظر نوع داده جزء ...

 • بررسی نقش اعتماد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری 

  محسنی, ابراهیم؛ پورآقاجان, عباسعلی؛ پورآقاجان, عباسعلی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  اعتماد اجتماعی عامل تاثیرگذاری در شکل گیری انضباط در روابط اجتماعی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه و درنهایت موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه است. مطابق با تئوری ذی‌نفعان، مسئولیت اجتماعی ...

 • تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوع حسابرس و هزینه حسابرسی 

  حسینی, سیدرسول؛ روستاپیشه, رحمان (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  مسئولیت اجتماعی عبارت است از فرآیندی که به وسیله­ی آن مدیران شرکت­ها، مسئولیت خویش را برای تطبیق و سازگاری با منافع گروه­های سازمانی که تحت مدیریت آنها می­باشد، به کار گیرند. این مسئولیت اجتماعی می تواند بر انتخاب حسابرس ...

 • تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بـر کیفیت حسابرسی 

  اسناد, فاطمه؛ داغانی, رضا؛ یوسفی زاده, سحر (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  حسابرسی به عنوان یک حرفه پرتنش شناخته شده که مبادلات اجتماعی حسابرسان با واحد مورد رسیدگی، اعضای تیم حسابرسی  و جامعه می‌تواند چالش‌های این حرفه را کاهش یا افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان ...

 • بررسی نقش دوگانه سرمایه‌گذاران نهادی در مدیریت سود و عملکرد پس از عرضه اولیه سهام 

  نصیرزاده, فرزانه؛ عباس زاده, محمدرضا؛ پورربی, میروحید (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  این مطالعه به بررسی نقش دوگانه سرمایه گذاران نهادی در مدیریت سود و عملکرد در زمان عرضه اولیه سهام (IPO[1]) و بعد از آن می پردازد. تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در مدیریت شرکت ها داشته و با جلوگیری ...

 • مدل‌ سازی خطاهای سوگیری بر تصمیم‌گیری مالی مدیران یک نگرش چند سطحی 

  سرایی, سمیرا؛ صراف, فاطمه؛ حمیدیان, محسن (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  مالی رفتاری یک حوزه نسبتاً جدید؛ اما به سرعت در حال تحول است که توضیح‌هایی را درباره یک تصمیم‌گیری اقتصادی توسط روان‌شناسی شناختی، تئوری اقتصادی و مالی مرسوم ارائه می‌دهد. مالی رفتاری تأثیر روان‌شناسی را بر رفتار متخصصان ...

 • تأثیر دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام 

  مقدم, عبدالکریم؛ حبیبی, فرزاد (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  بحران‌های مالی آغاز هزاره سوم حاکی از آن بوده است که قیمت‌های سهام بیش از آن که به اطلاعات خاص شرکت‌ها واکنش نشان دهند، تحت تاثیر اخبار و اطلاعات بازار و صنایع قرار گرفته اند. به بیان دیگر، نوسان قیمت سهام همگام با اخبار ...

 • بررسی ضعف رفتارهای اخلاقی مدیران بر سیستم حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی 

  مرادی, مجید؛ ملکیان, اسفندیار؛ برزگر, قدرت اله (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  در پی رسوایی‌های اخیر، برخی قوانین از قبیل ساربنز آکسلی بر نقشی که مدیران می‌تواند در برنامه‌ریزی و نظارت بر اخلاق حرفه‌ای داشته باشد، تمرکز نموده و شکل‌گیری اصول اخلاقی موجبات ساماندهی اساسی در حرفه‌ای‌گری سازمان می‌گردد. ...

 • توانایی مدیریت و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد 

  سیرانی, محمد؛ فاضلی‌مهرآبادی, علیرضا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  این مقاله ارتباط بین توانایی مدیریت و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد به سمت حالت بهینه با استفاده از مدل تعدیل جزئی نگهداشت وجه نقد را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور در این پژوهش داده‌های ترکیبی مربوط به 130 شرکت پذیرفته ...

 • تأثیر ویژگی‌ های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود 

  سجادی, زانیار؛ بالانی, افشین؛ پاریاد, احمد (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود است. در این پژوهش، تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود مورد بررسی قرار می‌گیرد.نمونه ...

 • شناسایی و طبقه بندی ابعاد و مولفه‌های تفکر انتقادی در آموزش حسابداری با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی ساخت یافته 

  ناظمی زاده, منیژه؛ حیرانی, فروغ؛ »عین الدین, محمود؛ حاتمی نسب, سید حسن (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  ‌‌‌‌‌‌استدلال ­خردمندانه­ درباره­ آن­ چه که افراد به آن باور دارند و آن چه که انجام می­دهند را تفکر انتقادی می گویند. ﭘﺮورش ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ ﻳﻜﻲ از اهداف اصلی آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ­ﻣﻲﺷﻮد. تفکر انتقادی امروزه از نظر اندیشمندان به عنوان ...

 • مدل‌سازی نقش خطای ادراکی من‌سانی در بلوغ حرفه‌ای حسابرس 

  صفری گرایلی, مهدی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  ساختار هر حرفه‌ای برای شاغلین همچون چرخه‌ی از تولد تا افول است که وابسته به کارراهه‌ شغلی افراد، باعث ارائه‌ با کیفیت‌تر خدمات و وظایف شغلی فرد می‌گردد. بلوغ در حرفه‌ حسابرس در  بحبوحه ویژگی‌های ساختاری و الزام‌ا‌آور تا ...

 • مدل ساختاری تاثیر ویژگی تاریک شخصیت بر هشداردهی حسابرسی با نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی 

  پورعلی, محمدرضا؛ آزره, فاطمه (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  امروزه ازهشداردهی به عنوان یکی ازعوامل کشف پدیده تقلب یاد می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ویژگی تاریک شخصیت و هشداردهی براساس نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. پژوهش حاضراز نوع مطالعات توصیفی –پیمایشی و جامعه ...

 • تنوع جنسیت حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی 

  جامعی, رضا؛ حیدری, علی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  هدف: خدمات حسابرسی باکیفیت، به سرمایه­گذاران و سایر ذینفعان فرصت می­دهد که با اطمینان بیشتری وضعیت­مالی و نتایج عملکرد شرکت­ها را مورد بررسی قرار دهند و این امر  اعتبار صورت­های مالی شرکت­ها را نزد استفاده­کنندگان بهبود ...

 • رابطه غیرخطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی 

  تامرادی, علی؛ عباسی, ابراهیم؛ سرکمریان, سعیده (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  کمیته حسابرسی به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکت‌ها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از دستکاری اطلاعات مالی شود و از این طریق اعتبار صورت‌های مالی را افزایش دهد. منشور کمیته ...

 • اثر تامین مالی خارجی و نقش نظارتی حسابرس بـر اقلام تعهدی اختیاری با تاکید بر نوع گزارش حسابرسی 

  صباغیان طوسی, امید؛ مرادی, زهرا؛ یزدانی, شهره (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  هدف:  هدف این پژوهش بررسی اثر تامین مالی خارجی و نقش نظارتی حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری با تاکید بر نوع گزارش حسابرسی است. روش: بدین منظور داده‌های 320 شرکت طی سال‌های 1399- 1389 با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی ای‌ویوز ...

 • طراحی مدل نقش میانجی سبک‌ های رهبری در رابطه بین ویژگی‌ های شخصیتی هیئت‌مدیره و ضعف کنترل‌های داخلی 

  نیک‌جو, مهدی؛ قنبری, مهرداد؛ جمشیدی‌نوید, بابک؛ مسعودی, جواد (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  هدف: این پژوهش درصدد یافتن مدلی برای تبیین نقش میانجی سبک‌های رهبری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی هیئت‌مدیره و ضعف کنترل‌های داخلی است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی با داده‌های کمی است. چهار سبک رهبری هرسی و بلانچارد ...

 • رابطه اهمیت گروه‌ های تجاری با کیفیت حسابرسی شرکت اصلی: با تأکید بر ویژگی‌ های حسابرس 

  شهرکی, مهنوش؛ اثنی عشری, حمیده؛ کارگذار, ابوالفضل (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه اهمیت گروه­های تجاری با کیفیت حسابرسی با لحاظ ویژگی­های حسابرس است. روش: فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات عادی تعمیم­یافته تخمینی آزمون شدند. تعداد 27 گروه تجاری در بورس اوراق ...

 • شبکه هیأت مدیره، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه 

  تقی‌زاده, رضا؛ رستمی, امین؛ ضیاقاسمی, میلاد (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  از جمله اهداف مدیران، حداکثرکردن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه است. در این زمینه، تصمیم‌گیری در خصوص ساختار سرمایه یکی از مهم‌ترین راهکارها برای دستیابی به این اهداف محسوب می‌شود. از آنجا که اعضای هیأت مدیره شرکت­ها ...

View more