دوره 20, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) 

  شریفی عاشورآبادی, ابراهیم؛ متین, ابوالقاسم؛ لباسچی, محمد حسین؛ عباس زاده, بهلول (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  استفاده از سیستم های زراعی کم نهاده1 به منظور ابداع شیوه های نوین مدیریت بهره برداری از منابع و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار اهمیت قابل توجهی دارد. در این راستا به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنی در ...

 • بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان Echium amoenum 

  نادری حاجی باقرکندی, محمود؛ رضایی, محمد باقر (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  گیاه گاوزبان (Echium amoenum) یکی از گیاهان دارویی معروف می باشد، که از گذشته های دور در طب سنتی موارد استفاده فراوان داشته است. درکشور ما، تیره های مختلفی از این گیاه از جمله گونه ذکر شده در ارتفاعات کندوان ، ...

 • گیاهان دارویی استان زنجان 

  موسوی, احمد (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  طرح جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان زنجان از سال 1379 به مدت چهار سال در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان اجرا شده است. هدف اصلی آن جمع‌آوری و شناسایی کلیه گیاهان دارویی موجود در استان و تدوین مجموعه ...

 • بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر 

  خلیلی نجف آبادی, محسن؛ اطیابی, سید مسعود (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  گیاه تاتوره در کتابهای پزشکی کهن ایران و در سالهای اخیرا توسط محققان امروزی گونه‌های خاصی از این گیاه به عنوان گیاه ضد درد معرفی شده است. مشخص شده است که قسمتهای مختلف این گیاه بخصوص بذر آن حاوی آلکالوئیدهای مختلف می‌باشد. ...

 • تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 

  جایمند, کامکار؛ بقایی, پروین؛ رضایی, محمد باقر؛ سجادی پور, سید ابوالفضل؛ نصر آبادی, ملیحه (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  ژوگلون یک ترکیب نفتوکینونی است که در برگ و پوسته میوه درخت گردو juglans regia L. وجود دارد، و برای سالیان زیادی به طور وسیع در طب سنتی بکار می رود.  در این تحقیق، نمونه هایی از برگ و پوسته سبز میوه گردو در ماههای ...

 • بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ( Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo ) 

  سلطانی پور, محمدامین؛ رضایی, محمدباقر؛ مرادشاهی, علی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  مورخوش (Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdae ) یکی از گیاهان دارویی مهم، پرمصرف، اندمیک و انحصاری استان هرمزگان است که خواص درمانی آن از دیر باز مورد توجه مردم بوده است. به همین منظور  اثرات ضد میکروبی اسانس برگ ...

 • مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) مناطق غربی کشور 

  طبائی عقدائی, سیدرضا؛ رضایی, محمد باقر (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  پایه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill ) ) از هشت  نقطه تحت کشت و کار این گیاه در غرب کشور جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند . صفات مختلفی ...

 • عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان 

  رضایی, محمدباقر؛ نادری حاجی باقر کندی, محمود؛ طبایی عقدائی, سید رضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  در این تحقیق که نهال چهار ژنوتیپ Rosa damascenaاز استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشت و به منظور بررسی مواد معدنی مهم گیاه از اوایل ...

 • درصد، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی (Eruca sativa L.) و (Anthemis altissima L.) تــحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک 

  علیزاده, محمدعلی؛ عیسوند, حمیدرضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  بذرهای اکثر گیاهان بلافاصله پس از برداشت جوانه زنی پایینی دارند. یکی از مهمترین عوامل این پدیده خواب فیزیولوژیکی1 می باشد. این فرآیند بوسیله نگهداری بذر در شرایط  انبارداری خاص ممکن است برطرف شود. در این تحقیق خواص کیفی ...

 • بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) 

  باهر نیک, زهرا؛ رضائی, محمد باقر؛ قربانلی, مه لقا؛ عسگری, فاطمه؛ عراقی, محمد کاظم (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  با توجه به  اهمیت بررسی تاثیرات حاصل از تنش خشکی بر رشد و نمو،  متابولیسم و تولید محصول در گیاهان بمنظور بررسی تاثیر تنش خشکی برگیاه Satureja hortensis ,کیاه فوق  تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی قرار گرفت. تیمارها ...

 • شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی 

  لباسچی, محمدحسین؛ شریفی عاشور‌آبادی, ابراهیم (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)
  تشخیص وضعیت رشد گیاهان دارویی در شرایط مختلف آبیاری و تنش خشکی می تواند راهنمای کشت گیاهان مقاوم در مناطق خشک یا کم آب باشد. در آزمایشات متعددی که در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه اجرا گردید، 5 گونه از گیاهان دارویی به ...

 • شناسنامه جلد 3-20 

  پدیدآور نامشخص (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-10-22)