1-4, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • گزارش نخستین کنگره انجمن روان شناسی ایران (31 شهریور الی 2 مهرماه 76) 

  تفرشی, زهرا (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)

 • خلاصه پایان نامه های دانشجویان در رشته های مختلف (16 پایان نامه) 

  تفرشی, زهرا (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)

 • بررسی تأثیر جوّ روانی – اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی 

  انصاری, حجت اله (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  به منظور بررسی رابطه ادراک و انتظار دانش آموزان از جوّ کلاس با پیشرفت تحصیلی آنان و همچنین‘ رابطه ادراک وانتظار معلمان این شاگردان از جوّ کلاس و پیشرفت تحصیلی آنان‘به طور تصادفی‘12کلاس دخترانه وپسرانه پنجم ابتدایی (394=N)‘ ...

 • سیر بهبودی عملکرد شناختی-حرکتی مصدومان مغزی-گزارش یک مورد 

  خرازی, دکتر علینقی؛ راد, دکتر جواد علاقبند (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  مقاله حاضر گزارشی است از عملکرد شناختی-حرکتی در نوجوانی 13 ساله که به دنبال تصادف اتومبیل دچار صدمه وسیع در نواحی گیجگاهی و پیشانی چپ گردیده است.دراین گزارش‘بهبودی بیمار از لحاظ نظری با توجه به کشفیات اخیر در علوم عصبی ...

 • نظریه پیاژه وکاربرد آن در برنامه ریزی درسی و آموزش:تحلیلی بردوکاربرد معارض 

  مهرمحمدی, دکتر محمود (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)

 • روشهای نوین بهبود کیفیت فرایند آموزش ویادگیری و پرورش حرفه ای معلمان در ژاپن 

  سرکارآرانی, محمدرضا (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  نظامهای پیشرو آموزش و پرورش میکوشند ظرفیت تغییر‘نوآوری‘وبازسازی خود را در ابعاد گوناگون گسترش دهند. موضوع این دگرگونیها؛یادگیرنده‘موضوع یادگیری‘معلم وارتباط میان مدرسه و کلاس درس با جامعه و محیط پیرامون آنهاست. تأکید بیشتر ...

 • پداگومتری(آموزش سنجی)وکاربرد آن در بهبود کیفیت آموزشی 

  بازرگان, دکتر عباس (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  وظیفه نظام آموزشی بسیار گسترده است . برای اینکه این وظیفه به طور مطلوب به انجام رسد‘نظام آموزشی باید از شفافیت وکارآیی برخوردار باشد. فراهم آوردن چنین حالتی مستلزم منظور داشتن یک رویکرد کل گرا است . از طریق این رویکرد باید ...

 • روشهای نوین مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش 

  بازرگان, دکتر زهرا (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  مقاله ضمن اشاره به ضرورت مشارکت وهمکاری نزدیک اولیاءومربیان وآثارمثبتی که این همکاری میتواند در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان‘درسازگاری تحصیلی وکاهش مسائل رفتاری آنان داشته باشد‘موانع عمده همکاری خانه و مدرسه را در سه ...

 • تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم 

  باقری, دکترخسرو (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  در چند دهه اخیر ‘ دیدگاه فلسفی و اجتماعی نوینی در آثار متفکران مطرح شده است که از آن به "پست مدرنیسم" یاد کرده اند. این دیدگاه ‘ همچنان که در قلمرو های مختلفی چون فلسفه‘سیاست‘هنر‘فرهنگ‘وعلوم اجتماعی مسائل و مباحث تازه ای ...

 • "ژان پیاژه‘فلسفه‘وفلسفه آموزش و پرورش" 

  کاردان, دکتر علی محمد (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  ژان پیاژه‘ بیش از آن در ایران شناخته شده است که نیازی به شرح زندگانی پربار او باشد. سالی که گذشت (1996-1375) صدمین سال ولادت این دانشمند بود و دانشگاه ژنو که مهمترین کانون فعالیتهای این دانشمند بزرگ بوده است ‘ برای بزرگداشت ...

 • بررسی وضع پیشینه در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 

  حرّی, دکتر عباس (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  مآخذی که در هر تحقیق‘از جمله در پایان نامه های دانشگاهی‘ظاهر میشوند‘عمدتاً برای سه منظور مورد استفاده قرار میگیرند:1)برای دفاع از پیش فرضها2)برای اخذ داده های تاریخی‘نظری‘ونقل قولها‘و3)به منظور اشاره به پیشینه ها و سوابق ...

 • نگاهی کلی به گزیده ای از تحلیلهای چند متغیری 

  سرمد, دکتر زهره (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, 1996-03-20)
  متخصصان آمار معمولاً اصطلاح "تحلیل چندمتغیری"را به روشی اطلاق میکنند که در آن همزمان از چند متغیر ملاک یا وابسته استفاده میشود.ولی محققانی که متخصص آمار نیستند تحلیل چند متغیری راتکنیکی میدانند که در آن از چند متغیر استفاده ...