مرور دوره 11, شماره 39 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 10 از 10

 • تحلیل مقایسهای دریافت و پاسداشت لحظه در تفکر خیامی و نگره بودایی 

  گرجی, مصطفی؛ کوپا, فاطمه؛ تمیم داری, زهره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  در میان متفکرانی که درباره مسأله «گذر زمان» تأمل جدی کرده‌اند و  بر تمرکز بر لحظه تأکید ویژه‌ای داشته‌اند؛ بودا و خیام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارند. در این پژوهش ابتدا مبنای اندیشگی این دو متفکر را درباره زمان ...

 • تحلیل ساختار رمان چراغ ها را من خاموش میکنم، بر اساس کهن الگوی سفر قهرمان 

  حسن زاده دستجردی, افسانه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  یکی از ماندگارترین کهن‌الگوهای موجود در ادبیات مکتوب و شفاهی، کهن‌الگوی سفر قهرمان است که جوزف کمبل مبتنی بر آرای یونگ درباره کهن‌الگوی قهرمان، آن را مطرح کرد. به عقیده کریستوفر وُگلر، بسیاری از فیلم‏ها و داستان‏های ...

 • تولّد آسمانی با مرگ نفسانی (مرگ اختیاری) به روایت مثنوی معنوی 

  محمدپور, محمّد؛ بازرگان, نوید؛ ماحوزی, امیر حسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  صاحبان معرفت برای انسان دو نوع تولّد قائلند: یکی تولّد صوری و دیگری تولّد معنوی یا تولّد ثانی که از آن به عنوان «عروسی ابد» یا «تولّد آسمانی» یاد می‌کنند. مرگ نفسانی از مبانی عمیق عرفان و ادب تعلیمی مولانا است. ...

 • تعامل زبان و معنا در سوانح احمد غزالی بر پایه نظریه ارتباطی یاکوبسن 

  عقدایی, تورج؛ بیدا خویدی, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  زبان تنها ابزار انسان برای بیان دقیق جهان تجربی او است. هر کس جهان را به گونه‌ای خاص در‌می‌یابد و آن را با زبانی ویژه گزارش می‌کند. با توجه به این اصل می‌پنداریم که زبان در سوانح، بیانگر تجربیات منحصر به فرد احمد ...

 • شیوه های گوناگون دلالت پردازی آفتاب در زبان مولانا 

  نجفی, زهره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  زبان عرفانی مولانا، زبانی ویژه و متمایز است که بخش عمدة این تمایز ناشی از نشانه‌های زبانی وی است. دال‌هایی که با شیوه دلالت خاص خود، آنها را به مدلول مورد نظر ارتباط می‌دهد، بیانگر اندیشه و تجربة عرفانی او است.  یکی ...

 • دو فرضیه درباره داستان سیاوش (با توجه به نظر شاهنامه پژوهان ایرانی، تاجیک، روس و اروپایی) 

  بازگیر, نسرین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  با توجه به دیرینگی ایران کهن و اوستا، مقایسه داستان سیاوش با اسطوره‌های محدود که تناسب ساختاری و اخلاقی با آن ندارند واقعیت داستان سیاوش را که پیوندی استوار با شخصیت رستم دارد، خواسته یا ناخواسته، نادیده می‌گیرد. ...

 • بررسی کهن الگو در شعر احمد شاملو با نگاه کاربردشناختی 

  دلاور, پروانه؛ گذشتی, محمدعلی؛ صالحی, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  کهن‌الگو تمایل ساختاری نهفته‌ای است که بیانگر محتویات و فرایندهای پویای ناخودآگاه جمعی در سیمای تصاویر ابتدایی است و در همه‌ دوران‌ها و نژادها مشترک است. کهن‌الگوها در اشکال نمادین در رؤیا و اساطیر و دین و ادبیات، ...

 • اسطوره و بازتاب آن در روانشناسی زنان و علت رویکرد منفی ایزدبانوان و زنان حماسه ساز 

  سعیدی, نسرین؛ محمدی بدر, نرگس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  اسطوره‌ حقیقت ذهنی بشر نخستین است که بازتاب دهنده آرمان‌ها و آرزوهای وی بوده است و تا زمان کنونی هم در اشکال مختلف بازتاب یافته است. بعد آرمانخواهانه‌ای که در اسطوره‌ها متجلی است سبب می‌شود که قهرمان از صورت موجود ...

 • تحلیل داستان فریدون بر پایه دوانگاری 

  نرماشیری, اسماعیل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  ساختار داستان فریدون بیان‌گر این است که فردوسی آن را با اصلی دو‌انگاری ولی با شکلی پادشاهی- داستانی پرداخته است. تأمّل در ژرف‌ساخت داستان نشان می‌دهد که فریدون بر پایه سرشتی دو‌قطبی، یعنی بُعد اهورایی و بُعدی اهریمنی ...

 • چشم اندازهای اومانیستی در عرفان ایرانی 

  شریفیان, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2015-07-23)
  «اومانیسم» مکتبی فلسفی و ادبی است که منشأ پیدایش آن را یونان قدیم می‌دانند. این مکتب بر ارزش و مقام انسان ارج نهاده و او را میزان همه چیز قرار می‌دهد. اوج تجلی اومانیسم در قرون وسطی بود که راهی نو برای تقابل با ...